Nieuwe studie neemt opnieuw argument weg van wie tegen vaccinatie is

Dat vaccins gevaarlijke stoffen herbergen en de oorzaak zijn van bepaalde aandoeningen zoals autisme, is al langer wetenschappelijk weerlegd. Nu ontkracht een nieuw onderzoek een andere hardnekkige mythe omtrent vaccinaties: ouders die denken dat het vaccinatieprogramma het immuunsysteem van een kind te veel belast, waardoor het vatbaarder is voor infecties. Ook dat blijkt onzin.

Kinderen die vaccinaties krijgen via het vaccinatieprogrammazouden het immuunsysteem “overbelasten” waardoor het kind vatbaarder is voor infecties. Deze bewering is overgewaaid uit de VS en ging viraal rond, maar eenonderzoek van Kaiser Permanente dat in het Journal of the American MedicalAssociation is gepubliceerd deze week, beweert het tegendeel.

Het onderzoekbewijst dat het “overbelasten” van het  immuunsysteem van een kind door vaccinaties onzin is. De onderzoekersstelden over een periode van ongeveer twaalf jaar, een dataset samen met degegevens van 500.000 kinderen die tussen 0 en 47 maanden oud waren. Uit diedataset blijkt dat kinderen die gevaccineerd zijn geen verhoogd risico lopen opandere infecties twee jaar nadien.

Wie heeft het grootste wantrouwen? 

Vooral Europeanen lijken geen vertrouwen te hebben invaccinaties. Frankrijk is wereldwijd koploper wat dat wantrouwen betreft. Wathet vooral verontrustend maakt is dat bij de volgende generatie ouders, detieners van nu, één op vier in ons land al blijkt te denken dat vaccins gevaarlijkzijn voor een baby. België is nog redelijk oké. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20