Nieuw orgaan ontdekt dat niemand voordien kende

We dachten dat de mysteries van het menselijk lichaam al vanbinnenen vanbuiten ontrafeld zijn, maar niets is minder waar. Onderzoekers denken eenorgaan ontdekt te hebben waarvan niemand wist dat het bestond. We hebben tot nutoe tachtig organen in ons lichaam, maar deze zou de grootste kunnen zijn!

Een is een mogelijke primeur voor de wetenschap, want er zoueen orgaan ontdekt zijn waarvan niemand iets afwist. Of het de naam ‘orgaan’ verdient, daar zijn ze nog niet uit. Tijdens een routine-endoscopie,waarbij het galkanaal van een patiënt werd onderzocht, zagen de artsen het ‘interstitium’,zoals het mogelijke orgaan heet.

Het is een ??netwerk van buizen die gevuld zijn metvloeistof. Deze buizen bevinden zich rondom het lichaam en werken als eenschokdemper. De patholoog van de New York University, dr. Neil Theise is erenthousiast over: “Deze bevinding heeft de potentie om drastische vooruitgangin de geneeskunde te bewerkstelligen.”

‘Fout begrepen’

Het interstitiium zou eerder al opgemerkt zijn, maar toen dachten wetenschappers dat het bestond uit dicht bindweefsel. Nu hebben ze ontdekt dat het om een hol systeem van buisjes gaat dat inzakt zonder de vloeistof erin. Bij een autopsie verdwijnt het vocht en daarom was het niet eerder ontdekt.

Toch is niet alles rozengeur en manenschijn, want het orgaan kanook dienen als een kanaal voor kankercellen die zich in verschillende delen vanhet lichaam kunnen verspreiden. Maar verder onderzoek kan er wel voor zorgendat er nieuwe behandelingen ontwikkeld worden. “We hebben nu een beter zicht ophet mechanisme van het verspreiden van tumoren”, zegt dr. Theise.

Grootste van de 80 organen

Wetenschappersmoeten nog verder onderzoek doen om met zekerheid te kunnen zeggen dat het eenorgaan is. Als dat zo is, zou het de grootste zijn van de tachtig organen inhet menselijk lichaam dat gevonden is onder de huid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20