Nederland wil ook corruptie voor Internationaal Strafhof brengen

Er moet door gelijkgestemde landen een internationale rechtbank worden opgericht om grootschalige vormen van corruptie te bestrijden. Dat heeft Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, gezegd tijdens een ontmoeting met Karim Khan, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Luxemburg.

“Corruptie door ambtenaren vormt niet alleen een financieel probleem, maar ondermijnt in het getroffen land tevens de democratie en de rechtsstaat”, merkte Hoekstra op. “Het probleem vergroot bovendien de ongelijkheid onder de bevolking.”

Internationale rechtsorde

“Niet alleen het eigen land ondervindt bovendien schade van de corruptie, want het probleem heeft ook een negatieve impact op de belangen van andere naties”, benadrukte Hoekstra nog. “Met de instelling van een rechtbank voor de strijd tegen corruptie willen wij de internationale rechtsorde versterken. Maar daarvoor is de steun van veel landen nodig.”

De Nederlandse politicus wees er daarbij op dat corruptie ook bij de oorlog in Oekraïne corruptie een cruciale functie heeft. “Corruptie vormt in Rusland de economische basis voor een autocratisch en repressief systeem”, aldus de Nederlandse minister.

“Dit kleptocratische systeem treedt nu echter ook agressief buiten de eigen landsgrenzen. Dat vormt een bedreiging voor de welvaart, stabiliteit en veiligheid van de hele regio.”

Verenigde Naties

“De oligarchen en kleptocraten van de Russische Federatie gebruiken hun onrechtmatig verkregen winsten om daden van agressie, oorlogsmisdaden en mogelijk zelfs genocide in Oekraïne te financieren”, wordt er nog opgemerkt.

“Die praktijken worden mogelijk gemaakt door de opbrengsten die ze met hun corrupte handelingen vergaren. Zonder deze middelen zouden ze geen enkele kans hebben met hun wangedrag ongeschonden weg te komen.”

De meeste landen in de wereld zijn lid van de UN Convention against Corruption (Uncac), die bijna twintig jaar geleden werd opgericht. Daarbij verklaarde Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Staten, dat corruptie een verraderlijke plaag was die op de samenlevingen een breed scala aan toxische effecten heeft.

“Corruptie ondermijnt de democratie en de rechtsstaat en leidt tot schendingen van mensenrechten”, voerde destijds Annan aan. “Bovendien verstoort het probleem de economische markten, tast de levenskwaliteit aan en laat de georganiseerde misdaad, het terrorisme en andere bedreigingen voor de menselijke veiligheid tot bloei komen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20