Nederland lanceert groeifonds van 20 miljard euro


De Nederlandse regering trekt de komende vijf jaar 20 miljard euro extra uit voor een nationaal groeifonds. Het geld gaat naar drie domeinen: menselijk kapitaal, grote infrastructuurwerken en innovatieprojecten.

Het fonds werd maandag gelanceerd door minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn collega van Economische Zaken Eric Wiebes en wordt daarom ook grappend het ‘Wopke-Wiebesfonds’ genoemd.

De basisfilosofie is dat het groeipotentieel van de Nederlandse economie omhoog moet. Vandaar de focus op drie domeinen:

  • menselijk kapitaal: dit verhoogt de arbeidsproductiviteit van de Nederlandse arbreidskrachten
  • infrastructuur: dit versnelt het transport van mensen, goederen en data. Het gaat niet alleen om mobiliteit, maar ook om energieleidingen en digitale verbindingen.
  • innovatie, zoals artificiële intelligentie, robotica of duurzaamheidstechnologie

Minimum 30 miljoen euro

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen en niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen kunnen voorstellen aandragen. De minimumomvang van een investering bedraagt 30 miljoen euro. Een maximumbedrag is er niet.

De miljarden voor het investeringsfonds worden op de kapitaalmarkt geleend. Op die manier wil het kabinet gebruikmaken van de historisch lage rentestand.

Reacties

  • Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden de plannen teleurstellend. Bij GroenLinks spreekt men van verkeerde doelen: ‘We bevinden ons in een klimaatcrisis. Alle inspanningen moeten worden gericht op de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.’
  • De werkgeversorganisaties noemen het investeringsfonds dan weer een belangrijke stap. Volgens hen kan het bijdragen aan een sterkere en duurzamere economie en de toekomstige welvaart van alle Nederlanders.
  • Enkele grote infrastructuurprojecten, zoals de Lelylijn, hopen openlijk op een deel van de koek. Specialisten noemen ook de Hyperloop als een mogelijke investering voor het fonds.
  • De vakbonden vinden het vreemd dat er geen prioriteit wordt gegeven aan investeringen in omscholing.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20