Navigatievaardigheid wordt sterk bepaald door locatie van opgroeien

Er bestaat een fascinerend verband tussen de navigatievaardigheden van een persoon en de locatie waar hij is opgegroeid. Dat zegt een studie van wetenschappers aan het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en het University College London (UCL) in het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op gegevens van bijna 400.000 mensen uit achtendertig landen die het navigatiegame Sea Hero Quest hadden gespeeld.

De onderzoekers ontdekten dat mensen beter zijn in het navigeren door omgevingen die topologisch vergelijkbaar zijn met de locaties waar ze zijn opgegroeid.

Buitenmensen

Het onderzoek wees uit dat personen die opgroeiden in steden met een rasterachtig stratenpatroon slechter waren in een navigatie door minder georganiseerde omgevingen dan collega’s die opgroeiden in meer willekeurig ontworpen steden. Buitenmensen bleken bovendien in de navigatie door grotere ruimtes ook beter onderlegd dan inwoners van binnensteden.

“Personen die in steden zijn opgegroeid tonen gemiddeld slechtere navigatievaardigheden dan collega’s die van andere locaties afkomstig zijn, zelfs wanneer er rekening wordt gehouden met leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.”

“Personen die waren opgegroeid in steden met relatief eenvoudige stratenpatronen, bleken beter te presteren in videogames met een normale lay-out”, voeren de onderzoekers nog aan. “Collega’s die daarentegen in een landelijke omgeving opgroeiden of afkomstig waren uit steden met een complexer plattegrond, lieten vooral tijdens videogames met ingewikkelder lay-outs superieure prestaties optekenen.”

“Dit bevestigt duidelijk op welke manier de omgeving een invloed kan hebben op de menselijke cognitieve mogelijkheden en benadrukt het belang dat het stedenbouwkundig ontwerp voor de menselijke hersenfuncties kan hebben.”

Hippocampus

De meeste landen die in het onderzoek waren opgenomen, vertoonden een relatief complexe plattegrond, die gekoppeld kan worden aan de typische organische straatpatronen in oude stadscentra in landen zoals Frankrijk, Roemenië, Spanje, Thailand of India.

In een aantal andere landen – zoals onder meer de Verenigde Staten of Argentinië – kunnen daarentegen echter minder ingewikkelde en mathematisch uitgetekende stratenrasters worden opgemerkt.

“De bevindingen van de studie zijn tevens consistent met eerder onderzoek waar een verband werd aangetoond tussen de verkenning van complexe omgevingen en een verhoogde activiteit – zowel bij knaagdieren als de mens – in de hippocampus”, stippen de onderzoekers nog aan.

“Op het eerste gezicht lijkt rationeel te kunnen worden aangevoerd dat mensen die zijn opgegroeid in complexere omgevingen, een beter navigatievermogen zouden hebben, maar bij de ontwikkeling van deze vaardigheden zijn er wellicht meerdere mechanismen aan het werk.”

Oriëntatie en planning

“Doorgaans heeft het individu de neiging om bij een verplaatsing het aantal gebruikte straten en gemaakte bochten te minimaliseren”, voeren de onderzoekers nog aan. “Wie door een onregelmatig stratenpatroon moet navigeren, moet het gevolgde parcours echter nauwkeuriger controleren.”

“Het wordt immers noodzakelijk om informatie over een grotere variatie aan bochten en straathoeken op te slaan. Daarbij moet het ruimtelijk of prospectief geheugen worden ingezet om straatnamen en visuele elementen langsheen de gevolgde weg te onthouden.”

“Wie deze cognitieve taken constant moet uitvoeren, zal wellicht de capaciteit van zijn neurale systemen voor oriëntatie en planning verbeteren”, stippen de onderzoekers aan. “Bochten die afwijken van een hoek van 90 graden en een navigatie door een groter aantal straten en buurten lijken de sleutel te zijn voor een grotere navigatievaardigheid.”

“De resultaten van de studie ondersteunen het idee dat mensen navigatiestrategieën ontwikkelen die zijn afgestemd op het type omgeving waaraan ze worden blootgesteld, maar in andere omgevingen suboptimaal worden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20