Na recordjaar 2020 kijken we opnieuw aan tegen een zwaar orkaanseizoen

We staan opnieuw voor een ‘erger dan normaal’ Atlantisch orkaanseizoen volgens wetenschappers. Ze voorspellen dat 2021 drie tot vijf grote orkanen van categorie 3 of hoger zal brengen, plus zes tot tien ‘gewone’ orkanen en nog eens dertien tot twintig benoemde stormen. De voorspelling, die volgt op een recordseizoen in 2020, komt naarmate orkanen in de loop van de tijd destructiever worden.

Het orkaanseizoen loopt van 1 juni tot 30 november, hoewel er de afgelopen zes jaar stormen zijn ontstaan ​​voordat het officieel van start ging. De aankondiging van dit jaar komt na een recordbrekend seizoen 2020 van 30 stormen die zwaar genoeg waren om een naam te krijgen.

Orkanen zijn in de loop van de tijd destructiever geworden, niet in de laatste plaats vanwege de invloeden van een opwarmende planeet. Klimaatverandering veroorzaakt krachtigere stormen, en ze lozen meer water vanwege hevigere regenval en de neiging om te treuzelen en langer te blijven hangen. Stijgende zeeniveaus en langzamere stormen leiden bovendien tot hogere en meer destructieve stormvloeden. Maar ook de mens speelt een rol bij het duurder maken van stormschade door te blijven bouwen in kwetsbare kustgebieden.

De voorspelling komt van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), in de Verenigde Staten de instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. Ze is gebaseerd op de bijgewerkte voorspellingsperiode van NOAA voor stormen, onderdeel van een herziening van één keer per tien jaar van de statistieken die worden gebruikt om te bepalen hoe een seizoen zich aankondigt, en ze weerspiegelt het groeiende aantal stormen in de Atlantische Oceaan in de afgelopen decennia.

Steeds meer overeenstemming over verbanden warmer klimaat en zwaardere stormen

Dat gemiddelde aantal stormen over 30 jaar is gestegen van twaalf stormen die een naam kregen, zes orkanen en drie grote orkanen tot veertien stormen met een naam en zeven orkanen. Het aantal grote orkanen is gelijk gebleven.

De wetenschap van het voorspellen van de effecten van individuele stormen heeft enorme vooruitgang geboekt in de periode sinds de laatste herziening. Door technologische vooruitgang kunnen mensen veel nauwkeuriger gewaarschuwd worden voor orkanen en stormen en begrijpen we de verbanden tussen stormen en klimaatverandering een pak beter.

De Verenigde Staten gaan dit orkaanseizoen tegemoet te midden van een hoop natuur- en andere rampen. Naast bosbranden en droogte in het Westen, beukende regen en uitgebreide overstromingen in delen van Louisiana en Texas, hebben veel gebieden nog steeds moeite om te herstellen van het orkaanseizoen van vorig jaar en de winterstormen in februari. Tegelijkertijd heeft de Federal Emergency Management Agency duizenden personeelsleden omgeleid om de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus van het land te helpen uitvoeren en om niet-begeleide kinderen die de zuidelijke grens oversteken te helpen opvangen.

Er is al lang wetenschappelijke consensus over de vraag of broeikasgassen die door menselijke activiteit worden gegenereerd de planeet opwarmen, en er is steeds meer overeenstemming over de verbanden tussen die opwarming en stormen.

Dus wat zijn enkele van die verbanden? Thomas Knutson, klimaatwetenschapper bij de National Oceanic and Atmospheric Administration, heeft sinds 2019 een reeks artikelen gepubliceerd, waaronder een recent overzicht van een onderzoek op de site sciencebrief.org dat de verbanden met het sterkste bewijs aanhaalt.

Naar stormen met windsnelheden van 400 km per uur

Zoals het feit dat een opwarmende wereld waarschijnlijk krachtigere tropische stormen aanwakkert en bijdraagt ​​aan meer overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel. De wetenschappers verklaarden ook dat de regenval tijdens tropische stormen waarschijnlijk zal toenemen, aangezien een warmere atmosfeer meer vocht kan vasthouden. Het aandeel van zware stormen is ook toegenomen, hoewel het totale aantal stormen wereldwijd ongeveer hetzelfde is gebleven. We zien een toename van het aantal orkanen dat de status van grote orkaan bereikt, categorie 3 en hoger. Dat valt ondubbelzinnig te zien in de satellietgegevens.

James Kossin, ook van NOAA, heeft onderzoek gedaan dat het idee dat orkanen krachtiger worden, verder ondersteunt. Hij voorziet in de toekomst zelfs stormen met windsnelheden van 400 kilometer per uur. Grote orkanen, te beginnen met categorie 3, hebben windsnelheden tussen 180 en 210 km per uur. Een storm van categorie 5, momenteel de krachtigste classificatie, is 250 km per uur en hoger.

Ander onderzoek suggereert dat orkanen nadat ze aan land komen langzamer verzwakken en langer blijven hangen, waardoor hun destructieve vermogen toeneemt. Door de grotere hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer en de vertraging van de stormen, is er een toename van 41 procent in lokale regenval bij stormen die over land bewegen. Bovendien verschuiven de stormen: weg van de tropen en verder naar het noorden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20