Na de oorlog en de Russische bezetting, is het de cholera wat de Oekraïners in de bezette gebieden treft

De eerste gevallen van deze zeer besmettelijke en potentieel dodelijke ziekte hebben zich vorige maand in Marioepol voorgedaan. In de bezette gebieden is een tekort aan medicijnen, maar soms ook aan drinkwater. En de Russen lijken niet de middelen te hebben om effectief voor de bevolking te zorgen.

Een gebied met geweld overnemen is niet voldoende: het moet ook bezet en bestuurd worden, en vooral mag de bevolking niet van alles beroofd worden. Volgens het laatste rapport van het Britse Ministerie van Defensie is dit niet het geval in de door het Russische leger bezette Oekraïense gebieden. Dit zou kunnen leiden tot een grote humanitaire crisis in Europa zelf.

“Rusland heeft moeite om de bevolking van de bezette gebieden openbare basisdiensten te verlenen,” aldus het rapport, dat door The Guardian is gepubliceerd. “De toegang tot drinkwater is onregelmatig, terwijl telefoon- en internetdiensten nog steeds ernstig verstoord zijn.

Een situatie die zeer snel zou kunnen ontaarden, en de oorlog zou kunnen gevolg worden door de traditionele en soms nog dodelijkere gevolgen: epidemieën.

Medische diensten op de rand van instorting

“In Cherson zal waarschijnlijk een ernstig tekort aan geneesmiddelen ontstaan, terwijl in Marioepol het risico van een grote cholera-uitbraak bestaat. Sinds mei zijn er geïsoleerde gevallen van de ziekte gemeld. De medische diensten in Marioepol staan waarschijnlijk al op instorten: een grote uitbraak van cholera in Marioepol zal de situatie alleen maar verergeren”, waarschuwt het Britse ministerie.

Ter herinnering: cholera is een besmettelijke epidemische infectie die wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. De ziekte is strikt beperkt tot de menselijke soort en wordt gekenmerkt door een plotselinge en zeer overvloedige diarree die tot ernstige dehydratatie leidt, die in meer dan de helft van de gevallen fataal blijkt te zijn indien geen orale rehydratatietherapie wordt toegepast.

Van propaganda tot realiteit op het terrein

De laatste dagen heeft Rusland bekendgemaakt dat het bezig is met het herstel van vele wegen en spoorwegen in de bezette gebieden, waardoor het zijn greep versterkt. Russische troepen hebben ook het Noord-Krimkanaal heropend, een watervoorziening die bedoeld is om het schiereiland van drinkwater te voorzien, maar die de Oekraïners als reactie op de annexatie van 2014 stroomopwaarts hadden geblokkeerd.

Maar er is nog steeds een groot verschil tussen de werkelijkheid en de propaganda: het Russische leger lijkt nog steeds moeite te hebben om zijn eigen troepen te bevoorraden, die er niet meer voor terugdeinzen om publiekelijk te verklaren dat zij aan het eind van hun Latijn zijn. In deze omstandigheden is het onwaarschijnlijk dat de Oekraïense burgers, die reeds het slachtoffer zijn van talrijke mishandelingen en oorlogsmisdaden, veel hoop hebben op verlichting door de bezetters.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20