Moslimpopulatie zal tegen 2050 in West-Europa verdrievoudigen

In sommige West-Europese landen kunnen er tegen 2050 drie keer meer moslims wonen dan vandaag het geval is. In andere landen zal er nauwelijks iets veranderd zijn. België zit in de eerste categorie. Nu is 7,6 procent van de bevolking moslim, over een dertigtal jaar zal dat volgens voorspellingen 18,2 procent zijn.

De cijfers komen uit het rapport Europe’s Growing Muslim Population van het in Washington gevestigde Pew Research Center. Het rapport toont een duidelijke west-oost-kloof. Het aantal moslims bij de Duitse bevolking zou kunnen toenemen van 6,1% in 2016 tot 19,7% in 2050 als de hoge migratie doorgaat, terwijl in Polen in hetzelfde scenario dat amper van 0,1% tot 0,2% zou groeien. Zelfs als alle huidige 28 EU-lidstaten, plus Noorwegen en Zwitserland, hun grenzen voor migranten sluiten, zou het deel van de moslimbevolking in Europese landen blijven groeien als gevolg van een jonger leeftijdsprofiel en hogere vruchtbaarheidscijfers. Volgens de gegevens van Pew, vormden moslims in 2016 4,9% van de Europese bevolking (naar schatting 25,8 miljoen mensen in 30 landen, tegen 19,5 miljoen mensen in 2010). Het aantal migranten die zichzelf moslim beschouwen in Europa is na 2014 gestegen tot bijna een half miljoen jaarlijks, grotendeels als gevolg van mensen die vluchten voor conflicten in Syrië, Irak en Afghanistan. Onderzoekers hebben drie scenario’s overwogen: nulmigratie tussen 2016 en 2050; middelmatige migratie, waarbij de stroom van vluchtelingen stopt, maar mensen om andere redenen blijven migreren; en hoge migratie, waarbij de recordstroom van migranten tussen 2014 en 2016 voor onbepaalde tijd voortduurt.

Nulmegratiescenario

In het nulmigratiescenario zal de moslimbevolking in Europa naar verwachting stijgen van 4,9% naar 7,4%. Afgezien van Cyprus, dat een hoog moslimaandeel heeft (25,4%) vanwege de historische aanwezigheid van Turks-Cyprioten in het noorden van het eiland, zou Frankrijk met 12,7% het grootste aantal moslims onder de bevolking hebben van Europa (nu is dat 8,8%). België zou in dat scenario gaan van 7,6 naar 11,1%.

Middelmatige migratie

In het middelmatige scenario – wellicht het meest waarschijnlijke – zou Zweden het grootste aantal moslims krijgen onder z’n bevolking: 20,5%. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk zou stijgen van 6,3% in 2016 tot 16,7% in 2050. In ons land zou het aantal moslims in dat scenario verdubbelen naar 15,1% van de bevolking.

Hoge migratie

De meeste West-Europese landen zouden een grote sprong maken, maar niks in vergelijking met wat er zou gebeuren als de vluchtelingenstroom blijft aanhouden. Het aantal moslims in Zweden zou dan stijgen naar 30,6%, en verder alleen Duitsland (19,7%) en Oostenrijk (19,9%) tellen dan meer moslims onder de bevolking dan België (18,2%)

Zelfs zonder migratie forse groei

Afgezien van migratie zal het aantal moslims in Europa sowieso aanzienlijk groeien door natuurlijke toenames stelt de studie. Europese moslims hebben meer kinderen dan leden van andere religieuze groepen of mensen zonder religie. Het Europese gemiddelde vruchtbaarheidscijfer is 2,6 voor moslims, vergeleken met 1,6 voor niet-moslims. De moslimbevolking is ook veel jonger dan niet-moslims. Het aandeel moslims jonger dan 15 jaar is 27%, bijna het dubbele van het percentage onder 15-jarige niet-moslims.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20