Mooie vrouwen hebben liefst homo-vrienden

Mooie vrouwen geven de voorkeur aan het gezelschap van homoseksuele mannelijke vrienden. Daar hoeven ze immers niet vrezen voor ongewenste seksuele intenties of ongepaste voorstellen.

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Onder meer wordt gewezen naar actrice Liz Hurley, die na naar breuk met partner Steve Bing steun zocht bij Elton John en David Furnish. Bovendien moet volgens de Amerikaanse onderzoekers worden vastgesteld dat aantrekkelijke vrouwen door hun seksegenotes als concurrenten worden bestempeld. “Aantrekkelijke vrouwen vrezen dat heteroseksuele mannen hen zullen benaderen in de hoop hen te kunnen verleiden,” benadrukt onderzoeksleider Eric Russell, psycholoog aan de University of Texas. “Bij hun seksegenotes worden mooie vrouwen daarentegen bestempeld als een concurrente op de dating-markt of als een bedreiging voor de relatie met hun eigen vriend. Bij homoseksuele mannelijke vrienden hoeven dergelijke problemen niet worden gevreesd.”

Strategie

De geciteerde motieven werden door het Amerikaanse onderzoek, waarbij een reeks foto’s van vrouwen aan een honderdtal proefpersonen werd voorgelegd, bevestigd. Een groot gedeelte van de mannen liet daarbij immers blijken zich het meest aangetrokken te voelen tot de aantrekkelijkste vrouwen, met de uiteindelijk hoop seks te kunnen hebben. Wanneer aan de aantrekkelijke vrouwen werd gevraagd waarom zij een voorkeur toonden voor een vriendschap met homoseksuele mannen, werd vooral gewezen op de mogelijkheid oprecht advies te kunnen krijgen op het gebied van relaties en mode. De vrouwen lieten ook blijken dat homoseksuele mannen hen meer als mens en niet als lustobject beschouwen. De resultaten van het onderzoek suggereren volgens de wetenschappers ook dat de eigen fysieke aantrekkelijkheid voor de vrouwen een belangrijke factor kan zijn in de bereidheid om vriendschappen te sluiten met homoseksuele mannen. “Bovendien kan de vriendschap met homoseksuele mannen een belangrijk aspect het sociaal leven van een vrouw vormen,” aldus nog Eric Russell. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20