Mogelijke overnamestrijd op komst in Noord-Amerikaans spoorvervoer

Rond de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Kansas City Southern (KCS) lijkt een biedingsoorlog in de maak. Sectorgenoot Canadian National Railway (CNR) heeft immers op het Amerikaanse bedrijf een bod van 33,7 miljard dollar uitgebracht.

Dat bedrag ligt gevoelig hoger dan het bod van 25 miljard dollar dat Canadian Pacific (CP) vorige maand op Kansas City Southern had gedaan. De kandidaat-overnemers hopen profijt te kunnen halen uit een groeiende handel op de Noord-Amerikaanse markt.

Trump

‘Een overname van Kansas City Southern door een Canadese sectorgenoot zou de eerste spoorwegmaatschappij creëren die Canada, de Verenigde Staten en Canada zou verbinden’, betogen waarnemers.

‘Het voorbije jaar hebben deze drie landen, onder impuls van voormalig Amerikaans president Donald Trump, een nieuw regionaal handelspact ondertekend. Verwacht wordt dat dit akkoord een impuls zal betekenen tot de handel en de investeringen in Noord-Amerika.’

‘Er kan nu al een verhoogde activiteit worden opgemerkt’, voert het persbureau Associated Press aan. ‘Uit een recent rapport blijkt dat de zes grote spoorwegmaatschappijen in de regio de voorbije weken in volumes een dubbelcijferige groei hebben laten optekenen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.’ 

‘Canadian National en Kansas City Southern beschikken over netwerken die door een grote complementariteit worden gekenmerkt,’ benadrukt Jean-Jacques Ruest, voorzitter van de Canadese spoorwegmaatschappij in een commentaar op het overnamebod. ‘Er is bovendien weinig overlapping, zodat een samengaan in de toekomst een verdere groei op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk maakt.’

Ook concurrent Canadian Pacific had bij zijn eerder bod gelijkaardige motieven naar voor geschoven. De treinoperatoren denken ook aan het transport van Canadese olie naar de raffinaderijen en de havens in het zuiden van de Verenigde Staten.

Overlapping

Sinds de jaren negentig van de voorbije eeuw hebben de Amerikaanse autoriteiten geen enkele grote spoorfusie meer toegestaan. Een aantal samensmeltingen hadden toen immers tot belangrijke service-problemen en aanzienlijke economische schade geleid.

De regulatoren merken daarbij op dat elke grote fusie in de treinsector de concurrentie moet versterken en het algemeen belang moet dienen. Volgens waarnemers zou het bod van Canadian Pacific mogelijk wel een toestemming kunnen krijgen omdat er tussen het aanbod van de twee bedrijven weinig overlappingen kunnen worden opgetekend.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20