MIVB vraagt enkel het openbaar vervoer te gebruiken ‘als er geen alternatieven zijn’

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB vraagt haar reizigers om enkel het openbaar vervoer te gebruiken als ze geen alternatieven hebben, of om buiten de spitsuren te reizen.

De nationale acties van de drie grote vakbonden hebben immers grote gevolgen voor het netwerk, stelt de MIVB. Met de oproep naar de reizigers wil de MIVB overbelasting van de lijnen vermijden en degenen die het echt nodig hebben, in staat stellen om zich veilig te verplaatsen.

De MIVB zegt de situatie te betreuren en alle middelen ter beschikking te stellen ‘om degenen die geen andere alternatieven hebben in staat te stellen te reizen’.

‘Het gebrek aan chauffeurs maakt het echter niet mogelijk om alle lijnen en frequenties die gewoonlijk op een weekdag worden aangeboden, aan te bieden. Daardoor was het metronet tijdens de ochtendspits overbelast’, aldus de MIVB.

De maatschappij wil met de oproep voorkomen dat die situatie zich herhaalt aan het einde van de schooldag en op weg naar huis van het werk. Ook wil de MIVB vermijden dat de metro moet worden gesloten. De vakbonden voeren in heel het land ‘coronaproof’ acties, om te eisen dat de werkgevers een overleg opstarten over hogere uitkeringen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20