Minstens 410 miljoen mensen wonen op land dat de zee deze eeuw nog gaat opslokken

Volgens een nieuwe studie zullen zeker 410 miljoen mensen, die leven in gebieden die minder dan 2 meter boven de zeespiegel liggen, nog deze eeuw zeker moeten verkassen door zeespiegelstijgingen. Maar de implicaties van de zeespiegelstijging gaan verder dan dat.

Momenteel wonen 267 miljoen mensen wereldwijd op land op minder dan 2 meter boven de zeespiegel. Met behulp van een teledetectiemethode genaamd Lidar, die laserlicht over kustgebieden pulseert om de hoogte van het aardoppervlak te meten, voorspellen de onderzoekers dat tegen 2100, met een zeespiegelstijging van 1 meter en 0 bevolkingsgroei, dat aantal zou kunnen toenemen tot 410 miljoen mensen.

Hun kaarten tonen aan dat 62 procent van het woongebied met de meeste risico’s geconcentreerd is in de tropen. Indonesië heeft wereldwijd het grootste risico. De projecties toonden zelfs nog meer risico voor de toekomst, wanneer 72 procent van de mensen die risico lopen in de tropen zullen wonen, van wie 59 procent in tropisch Azië alleen.

Op het vlak van zeespiegelstijging is het impactonderzoek tot nu toe vooral gericht op het definiëren van scenario’s voor zeespiegelstijging. Er is relatief weinig aandacht geweest voor hoogtegegevens, en dat komt simpelweg omdat mensen het gevoel hadden dat er niet veel aan gedaan kon worden.

Door de klimaatcrisis is de zeespiegel gestegen en zijn er frequentere en zware stormen ontstaan, die beide het overstromingsrisico in kustgebieden vergroten. Vorig jaar suggereerde een onderzoek van Climate and Atmospheric Science, waarin de standpunten van 106 specialisten werden verzameld, dat kuststeden zich moesten voorbereiden op een stijging van de zeespiegel tot wel 5 meter tegen 2300.

Deze eeuw zal de gemiddelde zeespiegelstijging volgens de meest positieve scenario’s ongeveer een meter bedragen. En regionale invloeden – bodemdaling, veranderende oceaanstromingen en herverdeling van de massa van de aarde als ijs smelt – zullen ervoor zorgen dat lokaal die zeespiegelstijging 20 tot 70 procent hoger kan uitvallen dan het wereldwijde gemiddelde.

Een meter klinkt als niet veel, maar het zal de wereld transformeren

Een meter klinkt misschien niet als veel, maar het zal samenlevingen over de hele wereld transformeren. In Florida bijvoorbeeld zullen bewoners de toegang tot drinkbaar water verliezen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zullen falen, grote gebieden zullen voortdurend overstromen en Miami Beach en andere barrière-eilanden zullen grotendeels worden verlaten. In China, India, Egypte en andere landen met grote rivierdelta’s zal een zeespiegelstijging van zelfs al een halve meter leiden tot de evacuatie van tientallen miljoenen mensen en het verlies van uitgestrekte landbouwgronden.

En de zeespiegelstijging versnelt bovendien in een gevaarlijk tempo. In 1900 steeg de zeespiegel wereldwijd met 0,6 millimeter per jaar. Na 1930, toen de oceaanopwarming en de wateruitbreiding op gang kwamen, verdubbelde de snelheid van de zeespiegelstijging en ze verdubbelde opnieuw, tot 3,1 mm per jaar in 1990. Sindsdien, terwijl steeds warmere oceanen het poolijs doen smelten, is de snelheid van de zeespiegelstijging nog verder versneld. Tegenwoordig stijgen de oceanen met 6 mm per jaar (meer dan vijf centimeter per decennium), en ook dit tempo zal dramatisch blijven toenemen.

Het kan overigens een pak sneller gaan, weten we uit het verleden

Een stijging met een meter betekent dat zonder uitgebreide en zeer dure aanpassingsmaatregelen een groot deel van New York en Washington DC, Shanghai en Bangkok, Lagos, Alexandrië en talloze andere kuststeden onder water komen te staan. Het zou Zuid-Florida onder water zetten. Zelfs het door dijken beschermde Nederland en New Orleans komen in grote problemen.

Erger nog, met de huidige trends zullen we geluk hebben dat de zeeën tegen 2100 “maar” met een meter stijgen. De reden is dat de computermodellen die worden gebruikt, niet weerspiegelen wat we weten over hoe zeeën in het verleden zijn gestegen. Deze modellen gaan ervan uit dat de zeespiegelstijging geleidelijk verloopt, maar de geologische gegevens laten zien dat dit in feite veel sneller kan gebeuren. Warmere temperaturen na de vorige ijstijd veroorzaakten desintegratie van de ene poolijssector na de andere, waardoor de zeeën tot 10 meter per eeuw stegen.

Lees ook: Ingestort flatgebouw Miami is voorbode van wat ons te wachten staat door stijging zeespiegel

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20