Minder wanbetalers maar nog steeds
meer dan 2 miljoen euro aan
achterstallige kredieten

Geschreven met input van TopCompare

Het aantal Belgen dat een lening niet kan aflossen, is al sinds 2018 in dalende lijn. Toch
staan er in totaal nog voor meer dan 2 miljoen euro aan achterstallige kredieten
geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren van onze Nationale Bank.
Hoe kan je overmatige schulden voorkomen? En wat als je er al te diep in zit?


Waar in mei 2018 nog meer dan 361.000 Belgen minstens één achterstallig krediet hadden
uitstaan, zijn dat er volgens de laatste cijfers in mei 2022 nog ‘slechts’ 280.497. Sinds dan is
hun aantal met bijna een vierde afgenomen. Al jaren is er zo een dalende trend in mensen die
betaalproblemen hebben en daarom hun lening niet tijdig kunnen aflossen. Toch klopt de
gezamenlijke betalingsachterstand nog altijd af op een slordige 2.1 miljoen euro. Hoe geraak je
niet in hetzelfde schuitje?

Budgetteren is voor iedereen belangrijk

Om overmatige schulden en betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, kan je jouw
dagelijks leven volgens een paar richtlijnen vormgeven.
Of je nu al financiële moeilijkheden ondervindt of niet, een maandelijks gezinsbudget opstellen
is alvast de eerste stap voor iedereen. Start dus alvast met het oplijsten van al je inkomsten en
uitgaven. Denk daarbij niet alleen aan je loon, maar ook aan bijvoorbeeld huurgelden,
alimentatie of maaltijdcheques die je ontvangt. Hou ook rekening met zowel je vaste uitgaven,
zoals elektriciteit en maandelijkse kredietaflossingen, als variabele uitgaven, zoals kleding of
restaurantbezoekjes. Voor een gezonde financiële balans moeten je inkomsten natuurlijk groter zijn dan je uitgaven. De rest van je geld kan je dan sparen of beleggen.

Tip: Werk met automatische betalingen of domiciliëringen om je vaste facturen, zoals die van
telecom, huur of ziekenfonds, tijdig te betalen. Zou hou je jouw uitgaven nog beter onder
controle!

Vliegt er meer de deur uit dan er maandelijks binnenkomt? Dan is het tijd om te besparen of
extra inkomsten te creëren. Dankzij jouw budgetplanning heb je normaal gezien een goed
overzicht van de kostenposten waar je te veel aan spendeert. Op vaste uitgaven kan je wellicht
weinig besparen, behalve dan je maandabonnementen voor Netflix, Disney+ en Spotify. Vaker
zal je moeten schrappen in je restaurantgewoonten, weekenduitstappen of shoppingtrips.

Zorg voor een positieve schuld

De kans is groot dat er een moment komt waarop je een lening nodig hebt. De meeste mensen
kunnen geen woning kopen zonder een hypothecaire lening af te sluiten. Veel mensen lenen
ook voor de financiering van een nieuwe wagen of een renovatie aan hun woning. Kredieten
voor dergelijke projecten worden gezien als een positieve schuld, maar er bestaat ook een
negatieve schuld. Die schuld bouw je op als je leent voor minder noodzakelijke zaken, zoals
voor de financiering van je huwelijk of een reis. Probeer in de plaats van een lening hier te
sparen voor je plannen.

Als een lening toch echt noodzakelijk is, vergelijk dan de opties bij de verschillende
kredietgevers om het goedkoopste krediet te vinden. Zo kan je op jouw auto-, renovatie- of
persoonlijke lening heel wat besparen als je de laagste rentevoet kiest.

Bank is eerste hulp bij schulden

Hoewel het misschien een moeilijke stap lijkt, moet je meteen bij jouw bank aankloppen als je
afbetalingsproblemen hebt of je ze verwacht. Jouw kredietgever heeft er immers zelf alle baat
bij dat je het geleende geld terugbetaald. De bank kan aan jou oplossingen voorstellen om de
maandelijkse lasten draaglijker te maken, door bijvoorbeeld jouw looptijd te verlengen waardoor
ook de maandelijkse afbetalingen verlagen.
Wacht zeker niet tot je schulden zich opstapelen alvorens je contact opneemt met de bank. Bij
ernstige wanbetalingen zullen ze jou immers ook moeten registreren op de zwarte lijst van de
Centrale voor kredieten aan particulieren. Dat maakt het meteen een stuk moeilijker om ook in
de toekomst nog een lening af te sluiten.

Schuldbemiddeling is nog een stap verder

Komen jij en jouw kredietgever samen niet tot een oplossing? Dan kan je via het OCMW of het
CAW ook in schuldbemiddeling gaan. De aangestelde bemiddelaar gaat dan samen met je
bank onderhandelen over het afbetalingsplan.
Een stap verder is dan nog de collectieve schuldenregeling als je ernstige
betalingsmoeilijkheden hebt. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal een bemiddelaar
rechtstreeks jouw inkomen innen en beheren. Jij krijgt enkel een huishoudbudget. Deze
procedure vindt plaats voor de rechtbank. In het beste geval voor jou kan de rechter een deel van of de volledige schuld kwijtschelden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20