Milieuklachten tegen grensmuur tussen Mexico en Verenigde Staten

In de Verenigde Staten hebben drie milieugroepen bij een federale rechtbank in Washington een eis ingediend om de verdere bouw van de grensmuur met Mexico stop te zetten. De klacht – neergelegd door de Defenders of Wildlife, het Center for Biological Diversity en het Animal Legal Defense Fund – voert aan dat de grensmuur het voortbestaan van bedreigde diersoorten zoals jaguars of wolven in het gedrang brengt.

De bouw van een muur op de grens met Mexico was één van de grote campagnepunten van de verkiezingscampagne van huidig Amerikaans president Donald Trump.

Legerbudgetten

De grensmuur is onder de leiding van Trump ook één van de grote beleidsprioriteiten van de Amerikaanse regering geworden. Toen bleek dat het Amerikaanse Congres niet in staat bleek voldoende fondsen te verzamelen om de bouw van de muur te kunnen financieren, besliste Donald Trump om de nationale noodtoestand uit te roepen. Op die manier kon hij middelen uit het budget van het Amerikaanse leger aanwenden om de constructie van de muur te betalen.

In de klacht van de milieugroepen wordt erop gewezen dat de muur ook op beschermde federale terreinen – onder meer onder beheer van de National Forests – wordt opgetrokken. Tevens wordt gewag gemaakt van een negatieve impact op bedreigde diersoorten die in de lijst van de Endangered Species Act zijn opgenomen. Ook de natuurlijke biotopen van deze dieren zouden door de werken worden vernield.

‘De bouwplannen maken duidelijk dat de muur cruciale grensoverschrijdende corridors voor het wildbestand zou afsluiten,’ benadrukt Jason Rylander, adviseur van de Defenders of Wildlife. ‘Op die manier wordt een definitief einde gemaakt van de inspanningen om bedreigde diersoorten zoals de Mexicaanse grijze wolf en de jaguar te redden.’

Brian Segee, jurist bij het Center for Biological Diversity, voegde eraan toe dat Trump bereid blijkt om een grote oppervlaktes grensgebieden op te offeren om de muur te kunnen bouwen.

Herverkiezing

Donald Trump wil op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico een muur van ongeveer 2.900 kilometer optrekken. Daarmee wil hij de illegale immigratie vanuit Mexico tegenhouden. Momenteel is de grens over een afstand van 1.127 kilometer uitgerust met hekkens of barrières. Op bepaalde locaties zijn wel doorgangen het wildbestand voorzien.

Elke kilometer muur die wordt gebouwd vormt, volgens de klacht een bijkomende hinderpaal voor het voortbestaan van een aantal bedreigde diersoorten.

Recent raakte bekend dat de Amerikaanse Customs and Border Protection een contract ter waarde van 275 miljoen dollar heeft goedgekeurd voor de bouw van een volgend stuk muur. De nieuwe constructie zou een traject van ruim twintig kilometer langs de Rio Grande in de buurt van de Texaanse stad Laredo dekken.

De bouwwerken zouden begin volgend jaar van start gaan, op voorwaarde dat Donald Trump dan nog steeds Amerikaans president is.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20