Milieucommissie Europees Parlement vraagt uitstootreductie van 60 procent

De uitstoot van de Europese Unie moet tegen eind dit decennium met 60 procent worden teruggeschroefd tegenover de niveaus die dertig jaar geleden werden opgetekend. Dat heeft de milieucommissie van het Europees Parlement beslist. De plannen om de uitstoot met 60 procent te reduceren, werd door 40 leden van de milieucommissie gesteund. Er waren 37 tegenstemmen.

Dat standpunt dreigt echter de basis te worden voor harde onderhandelingen met de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie, die naar verwachting volgende week een reductie van 55 procent zal voorstellen.

State of the Union

Het voorstel van de milieucommissie moet nog wel door het voltallige Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie worden goedgekeurd. Op dit ogenblik wordt nog steeds een reductie van 40 procent als doel naar voor geschoven.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zal naar verwachting tijdens haar eerste State of the Union voor het Europees Parlement volgende week een reductie van minstens 55 procent bepleiten. Indien het voorstel van de milieucommissie door het voltallige Europese Parlement wordt goedgekeurd, dreigen de volgende maanden dan ook nog scherpe discussies met de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie.

Bedoeling is uiteindelijk om tegen het midden van deze eeuw een Europese klimaatneutraliteit te realiseren. De milieucommissie wil verder dat alle subsidies voor fossiele brandstoffen tegen het midden van dit decennium worden stopgezet.

De inwoners van de lidstaten van de Europese Unie zouden ook het recht krijgen om bij de rechtbank klacht neer te leggen indien hun nationale overheden de afgesproken milieuverplichtingen niet zouden nakomen.

Onrealistisch

In de milieucommissie had Jytte Guteland, lid van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), een reductie van 65 procent bepleit. Dat is aanzienlijk meer dan de marges die de Europese Commissie in het vooruitzicht wil stellen.

Hoewel ze vanuit de linkse en groene fracties steun kreeg, beslist een meerderheid niet verder dan 60 procent te gaan. Volgens een aantal centrumrechtse parlementsleden is het niet realistisch om tegen het eind van dit decennium een reductie van meer dan 55 procent voor te stellen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20