“Methaanlekken vormen voor schepen op aardgas grote uitdaging”

Het gebruik van vloeibaar gemaakt gas (lng) in de scheepvaart kan tot grote methaanlekken leiden. Dat blijkt uit een studie van de organisatie Transport & Environment, die tijdens de maand november van vorig jaar met een infraroodcamera de uitstoot van twee schepen in de haven van Rotterdam heeft gemeten.

Deze lekken zijn volgens Transport & Environment een probleem dat dringend moet worden aangepakt. De sector zelf zegt echter terzake al grote vooruitgang te hebben geboekt.

Onverbrande koolwaterstoffen

“De infrarode beelden tonen duidelijk dat bij de aandrijving door vloeibaar gas aanzienlijke hoeveelheden methaan in de atmosfeer vrijkomen”, merken de onderzoekers op. “Data van de International Maritime Organization bewijzen dat, afhankelijk van het type motor, tussen 0,2 procent en meer dan 3 procent van het gas uit het verbrandingsproces ontsnapt en in de atmosfeer terecht komt.”

“Een onafhankelijke controle door het bureau TCHD Consulting heeft eveneens bevestigd dat op de beelden duidelijke bewijzen van een intensieve uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen in de atmosfeer boven de schepen merkbaar waren.”

De studie gaf geen informatie over het concrete volume emissies dat kon worden opgemerkt. Transport & Environment waarschuwt echter dat de problemen van de methaanlekken dringend moeten worden aangepakt.

“Er wordt immers een toenemend aantal schepen met vloeibaar gas besteld”, voeren de onderzoekers aan. “Vorig jaar werden meer schepen met een aandrijving op aardgas in gebruik genomen dan de vier jaren voordien samen.”

Schadelijker

Meer dan tweederde van de nieuwe schepen die vanaf het midden van deze eeuw in gebruik worden genomen, zullen volgens de verwachtingen op aardgas varen. “Dit zou het aandeel van aardgas in het brandstofgebruik door de Europese scheepvaart tegen het einde van dit decennium tot meer dan 20 procent opdrijven, tegenover 6 procent dit jaar”, luidt het daarbij.

“Bovendien zou het gebruik van fossiele brandstoffen tot in de jaren veertig worden gehandhaafd. Door de promotie van aardgas verankeren de Europese beleidsmakers een toekomst met fossiele gassen. De meeste schepen op aardgas die momenteel rondvaren, zijn voor het klimaat zelfs nog schadelijker dan de vloot die ze uiteindelijk zouden moeten vervangen.”

Producenten van vloeibaar gas wijzen er echter op dat de ontwikkeling van nieuwe motoren tot een aanzienlijke vooruitgang heeft geleid. Daarbij zouden de methaanlekken drastisch zijn verminderd of geëlimineerd.

De industrie beweert bovendien te werken aan de ontwikkeling van biomethaan, terwijl tegelijkertijd de technologie van de schepen wordt aangepast om de schadelijke uitstoot op te vangen en te reinigen. Vorige maand nog werd in Japan terzake een grote vooruitgang gemeld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20