Mensen met kanker leven steeds langer

Het aantal mensen met kanker is de voorbije decennia langzaam toegenomen. Tegelijkertijd zijn echter ook overlevingskansen gevoelig gestegen. Mensen met kanker leven vandaag dan ook langer dan voordien. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Our World in Data.

“Wereldwijd leidde kanker in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw jaarlijks tot ongeveer 5,7 miljoen overlijden,” zeggen de onderzoekers. “Dat was drie jaar geleden opgelopen tot 8,9 miljoen sterfgevallen. De prevalentie van kanker liep daarbij van 054 procent tot 0,64 procent op.”

Overlevingskansen

“Daarbij moet men echter incalculeren dat de wereldbevolking toeneemt en ook langer leeft. Daardoor neemt de groep ouderen, die gevoeliger is voor kanker, toe. Wanneer men met de impact van die factoren rekening houdt, moet men vaststellen dat de prevalentie de voorbije decennia relatief constant is gebleven. Het aantal nieuwe diagnoses kent zelfs een daling.”

“Wanneer men kijkt naar het aantal overlijdens per honderdduizend mensen, blijkt over een periode van vijfentwintig jaar een duidelijk daling,” zeggen de onderzoekers. “In het begin van de jaren negentig hadden patiënten 50,3 procent kans om minstens vijf jaar te overleven. Dat was vier jaar geleden tot 67 procent opgelopen.”

Our World in Data

“De resultaten tussen verschillende soorten kankers kunnen echter sterk uiteen lopen. Prostaatkanker biedt nu een overlevingskans van bijna 99 procent, tegenover 69 procent in de jaren zeventig. Daarentegen steeg de overleving van pancreaskanker slechts van 2,5 procent naar 8,2 procent. ”

“Er zijn twee sleutelfactoren die kunnen bijdragen aan een verbetering van de overlevingskansen,” benadrukken de onderzoekers. “Een vroegere detectie kan een impact hebben, maar men ziet ook een verbeterde behandeling.”

Een op zes overlijdens

“Het is echter moeilijk om het aandeel van deze individuele factoren concreet te omschrijven. Bovendien is die impact ook afhankelijk van het kankertype. Als detectie de enige verbetering zou vertegenwoordigen, zou men in de latere stadia van kanker geen toename van de overlevingskansen kunnen melden. Statistieken in diverse landen tonen een stijging van de overlevingskansen in alle stadia van de ziekte.”

“Men ziet ook dat de tumoren de voorbije decennia gevoelig kleiner zijn geworden,” beweren de onderzoekers. “Dat is het resultaat van eerdere detectie. Studies hebben aangetoond dat deze factor een aanzienlijk deel van de verbeteringen van de overlevingskansen kan verklaren.”

“Maar ook wanneer de omvang van de tumoren en het tijdstip van detectie in rekening worden gebracht, kan nog altijd een verbetering worden gemeld. Hieruit kan men afleiden dat ook een verbeterde behandeling een impact heeft gehad.”

“Dat is een belangrijk signaal voor de volksgezondheid. Kanker is immers een grote doodsoorzaak. Wereldwijd is kanker voor een op zes overlijdens verantwoordelijk. Alleen cardiovasculaire aandoeningen maken nog meer slachtoffers.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20