Mens heeft de voorbije zestig jaar veel aan geluk ingeboet

Het geluksgevoel van de mensheid bereikte een piek in de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de Social Market Foundation.

Uit een analyse van acht miljoen boeken in Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland, zeggen de onderzoekers echter vooral te moeten vaststellen dat geluk slechts een relatief concept is en afhankelijk is van onder meer verwachtingen en ambities. Uit het onderzoek, waarbij in literatuur van de jongste tweeënhalve eeuw gezocht werd naar uitdrukkingen over levenstevredenheid, bleek onder meer een massale daling van het welzijn tijdens de tweede wereldoorlog. “Die dieptepunten werden echter ook tijdens de Grote Depressie geëvenaard,” benadrukt onderzoeker Daniel Sgroi, professor economie aan de University of Warwick. “Anderzijds toonde de tweede helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw een piek in het geluksgevoel.”

Televisie

“Nochtans lag het bruto binnenlands product toen gevoelig lager dan vandaag, terwijl meer werkuren werden gepresteerd en slechts weinig huishoudens centrale verwarming of televisie hadden. Tegelijk moet echter worden opgemerkt dat ook de levensverwachtingen sindsdien sterk zijn gestegen.” “Hoewel de groei van het bruto binnenlandse product de belangrijkste doelstelling is van het beleid, volgt het geluksgevoel niet noodzakelijk eenzelfde evolutie. Er kan dan ook geen verband worden gevonden tussen economische groei en het geluksgevoel van de bevolking”, zegt professor Sgroi nog. “Wel kunnen economische instabiliteit en economische rampen zoals een Grote Depressie het geluksniveau grotendeels uithollen.” “Geluk moet dan ook als een relatief concept worden beschouwd,” verduidelijkt Daniel Sgroi. “Geluk is immers afhankelijk van verwachtingen en ambities, die de voorbije eeuwen een sterke evolutie hebben gekend.” “Er worden op dit ogenblik veel hogere aspiraties gekoesterd dan honderd jaar geleden, maar dat is mogelijk ook een belangrijke reden waarom zoveel mensen zich vandaag ongelukkig lijken te voelen.” (mah)  

Meer