Meer haat tegenover migranten in regio’s waar weinig vrouwen zijn

Gebieden met een relatief tekort aan vrouwen vertonen een groter risico op haatmisdrijven. Het probleem is zelfs nog extremer in gemeenschappen met een overschot aan mannen uit lagere inkomensklassen. Deze populatie kent immers de zwaarste concurrentie voor vrouwen. Dat blijkt uit studie van wetenschappers aan de Princeton University in New Jersey en de Humboldt Universität in Berlijn, gebaseerd op een onderzoek bij drieduizend mannen in Duitsland.

Eerdere studies toonden dat vrouwen hun partners in dezelfde of een hogere sociale groep zoeken. Dit beperkt de kans voor mannen uit lagere inkomenscategorieën om een partner te vinden. Dat zou haat tegen immigranten kunnen voeden.

Angsten

“Naarmate het aantal vluchtelingen wereldwijd stijgt, is geweld tegen inwijkelingen een toenemend probleem,” benadrukt onderzoeksleider Rafaela Dancygier, professor politieke wetenschappen aan de Princeton University. “Het fenomeen is gekoppeld aan angsten onder autochtone mannen dat vluchtelingen een bedreigende concurrentie vormen voor vrouwelijke partners.”

“Deze frustraties vormen een kritieke factor die haatmismisdrijven kan aandrijven. Haatmisdrijven blijken toe te nemen in regio’s waar mannen minder kans hebben een partner te vinden. De steun voor haatmisdrijven stijgt nog wanneer mannen vrezen dat de instroom van vluchtelingen het vinden van een partner zal bemoeilijken.”

“Dat verband blijft ook bestaan wanneer naar andere mogelijke oorzaken van haatmisdrijven wordt gekeken,” betoogt professor Dancygier. “Dat geldt ook wanneer de concurrentie op de arbeidsmarkt en algemene niveaus van agressiviteit en frustratie worden ingecalculeerd. Percepties over een concurrentie voor potentiële vrouwelijke partners blijven cruciaal.”

“Regio’s met een groter overschot aan mannen tonen de grootste weerstand tegen immigranten. Daar blijkt bovendien ook de grootste steun voor geweld als een laatste redmiddel om ongewenste immigranten weg te houden. Een deelname aan geweld tegen migranten kan dan een uitlaatklep zijn om de mannelijkheid te uiten.”

“Dat geldt vooral voor individuen die ervan uitgaan dat de ongepolijste mannelijkheid van migranten op de autochtone vrouwelijke populatie een grote aantrekkingskracht kan uitoefenen,” voert Rafaela Dancygier aan. “Dat blijkt ook uit bedreigingen die werden geuit aan het adres van de zogenaamde flirtcoaches.”

“Deze flirtcoaches probeerden nieuwe immigranten immers de codes van een sociaal aanvaarde interactie met Duitse vrouwen aan te leren. Daardoor vreesden sommige Duitse mannen nog meer concurrentie voor potentiële vrouwelijke partners. Sommige coaches moesten privébewakers of politiebescherming vragen.”

Drogreden

“Rechtse websites en netwerkaccounts tonen vaak grote bekommernissen over migranten die Duitse vrouwen zouden wegkapen,” zeggen de onderzoekers nog. “Dat is vaak gekaderd als een bezorgdheid voor de veiligheid van de vrouwen, die immers het mikpunt zouden kunnen zijn van ongepaste toenaderingen door immigranten. Deze bezorgdheid is echter wellicht louter een drogreden.”

“Extreem-rechts staat zelf niet altijd als vrouwvriendelijk geboekstaafd. Zelfs geweld tegen vrouwen wordt niet altijd afgekeurd. Wanneer extreem-rechtse gropen mannelijke immigranten als seksuele roofdieren afschilderen, maken ze over vrouwen vaak zelf bezittelijke claims.”

“De bevindingen van Dancygier betekenen niet dat geweld tegen immigranten geen andere motieven kan hebben,” zegt Leonid Bershidsky, columnist bij het persbureau Bloomberg. “Net zoals in vele andere landen, hebben ook in Duitsland gebieden met een duidelijk overschot aan mannen meestal landelijk en arm karakter.”

“Vrouwen zullen in deze regio’s sneller geneigd zijn om naar de steden te verhuizen. Deze gemeenschappen stellen zich bovendien tegenover buitenstaanders gesloten en zelfs vijandig op. Tevens vallen immigranten uit andere culturele achtergronden in deze gebieden meer op dan in stedelijke regio’s.”

Integratie

“Bovendien zijn er ook nog economische factoren, de impact van haatverspreidende sociale netwerken en de historische kracht van extreemrechtse bewegingen,” benadrukt Bershidsky. “De conclusies van Dancygier maken echter duidelijk dat vragen moeten worden gesteld achter de visies dat de meeste migrantenproblemen met verstandige integratie-campagnes kunnen worden opgelost.”

“Mogelijk zouden deze initiatieven de situatie zelfs nog kunnen verergeren. Volgens de studie zouden de Duitse autoriteiten mogelijk een fout hebben gemaakt door de immigranten over landelijke regio’s te verspreiden. Het was wellicht intelligenter geweest hen te huisvesten in regio’s met een groter evenwicht tussen mannen en vrouwen.”

“Naarmate meer asielzoekers de Duitse taal leren en hun toekomst zoeken in de grotere steden, zou die fout zich uiteindelijk kunnen herstellen,” erkent Bershidsky. “Voorlopig heeft dat beleid echter voor een toename van de spanningen gezorgd in de relatief arme oostelijke regio’s en de kleinere steden in het westen van het land.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20