Meer dan helft Belgische twintigers vreest in de toekomst te moeten verhuizen door klimaatverandering

Er is een groot verschil in visie tussen de jonge en oudere generaties over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering op hun eigen leven. Dat blijkt uit de klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB).

Zowat 55 procent van de Belgische twintigers houdt er rekening mee dat ze in de toekomst moeten verhuizen naar een andere regio, of zelfs een ander land, door toedoen van de klimaatverandering, zo blijkt uit de enquête (1.000 ondervraagden in België). Een meerderheid ervaart de klimaatverandering dus als bedreigend voor het gebied waar ze wonen.

De bezorgdheid neemt sterk af met de leeftijd. Bij de 65-plussers, die uiteraard een lagere levensverwachting hebben, vreest maar 7 procent een klimaatgerelateerde verhuis in hun verdere leven.

Ook in andere landen werd een grote bezorgdheid bij de 20- tot 29-jarigen vastgesteld. In Nederland verwacht 44 procent een gedwongen verhuis, in Duitsland 50 procent. De Fransen maken zich nog het meeste zorgen: daar denkt 61 procent van de twintigers en toch ook 47 procent van de 30- tot 49-jarigen in de toekomst te moeten verhuizen door de klimaatverandering.

Net als bij ons zijn de 65-plussers in de buurlanden er dan weer redelijk gerust in.

Klimaat in 2050

“Veel Belgen, in het bijzonder jonge mensen, twijfelen ook aan het voortbestaan van hun job”, zegt de EIB. Circa vier op de tien Belgische twintigers vrezen hun baan te kunnen verliezen doordat die niet meer compatibel zou blijken met de strijd tegen de klimaatverandering.

Wie vandaag 25 is, is 53 jaar in 2050. Slechts 22 procent van de ondervraagde Belgen is van mening dat de klimaatnoodtoestand tegen 2050 onder controle zal zijn, terwijl 74 procent denkt dat er tegen die tijd nog altijd een ernstig probleem zal zijn. Opmerkelijk is dat de twintigers – een op de drie verwacht een klimaatsituatie onder controle – op dit punt optimistischer blijken te zijn dan de generaties ouder dan hen.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20