Mastercard weet hoe veel u weegt en meet en wil dat aan luchtvaartmaatschappijen vertellen

Luchtvaartmaatschappijen kunnen in de toekomst mogelijk beroep doen op de financiële groep MasterCard om vooraf meer informatie te verzamelen over passagiers die een reis hebben geboekt. Dat blijkt uit een patentaanvraag die MasterCard heeft ingediend.

Aan de hand van rekeningen voor de aankoop van kleding en schoenen, zou MasterCard immers een benaderende berekening kunnen maken over het gewicht van de passagiers. Die gegevens zouden door luchtvaartmaatschappijen kunnen worden gebruikt om zetels aan passagiers toe te wijzen. Op die manier zou een comfortabele reis voor iedereen kunnen worden nagestreefd. “Door de toepassing zou onder meer kunnen worden vermeden dat twee zware passagiers naast elkaar worden gezet,” wordt in het patent opgemerkt. Het dossier werd ingediend door Justin Xavier Home, die voor MasterCard in totaal een veertigtal aanvragen rond intellectuele eigendomsrechten heeft geproduceerd. Howe werkt niet langer voor MasterCard, dat echter eigenaar blijft van de patenten.

Plannen

Het bedrijf merkt op geen onmiddellijke plannen te hebben om van het patent gebruik te maken. Het dossier toont echter aan dat uitgevers van betaalkaarten toegang hebben tot informatie die ook voor allerhande handelaars bijzonder interessant kunnen zijn. In de patentaanvraag wordt opgemerkt dat de informatie niet alleen toelaat om het gewicht van de kaarthouder te bepalen, maar ook van de rest van het gezin. Bovendien kan informatie worden verzameld over de samenstelling van het huishouden, maar tevens zou kunnen worden herkend wanneer de aankopen een cadeau moeten zijn voor een persoon buiten het eigen gezin. In de aanvraag wordt specifiek gewag gemaakt van toepassingen voor de reiswereld, maar MasterCard benadrukt dat de applicatie voor een brede waaier van andere sectoren oplossingen kan aanreiken. Wel wordt erop gewezen dat voor de toepassing wellicht de toestemming van de betrokkenen moet worden gevraagd. (mah)

Meer