Shell

Door de fusie tussen ‘Royal Dutch’ en de ‘Shell Transport and Trading company’ ontstond in 1907 het bedrijf dat tot voor kort de naam ‘Royal Dutch Shell’ droeg. Door een vereenvoudiging binnen de aandelenstructuur heet het bedrijf nu gewoon ‘Shell’. Het Britse (vroeger Nederlandse) bedrijf omvat enkele deelactiviteiten die samen een proces vormen van A tot Z. De hoofdactiviteit van Shell is de ontginning, productie en verkoop van producten op basis van aardolie en -gas.

De opsporing en ontginning van de grondstoffen worden door het bedrijf zelf verricht. Denk daarbij aan het opboren van ruwe olie en het ontginnen van gas. Die stoffen vormen de basis voor de eindproducten. Shell verwerkt de grondstoffen in haar raffinaderijen tot eindproducten zoals benzine en LNG, maar ook biobrandstoffen worden geproduceerd in de installaties van het bedrijf. Bij het raffineren van olie, ontstaan ook andere petrochemische stoffen, die de firma eveneens verkoopt.

Naast de klassieke producten op basis van aardolie en gas, heeft Royal Dutch Shell haar gamma in de recentste jaren uitgebreid met alternatieven zoals waterstof en elektriciteit. Die elektriciteit wordt opgewekt door wind, zon en biogassen en dient onder andere om elektrische wagens op te laden.

Het bedrijf voorziet uiteindelijke particuliere klanten en klanten in de bedrijfswereld van de gewenste producten via een eigen transportnetwerk en verkooplocaties. Royal Dutch Shell controleert dus een volledige waardeketen: van ontginning tot verkoop aan de eindklant.

Verdienmodellen

  • Ontginning, productie en verkoop van brandstoffen
  • Productie en verkoop elektriciteit
  • Productie en verkoop van petrochemische stoffen
Meer