Ovintiv

Ovintiv is een grote Amerikaanse ontginner van aardolie en gas. Tot voor kort was de naam van de firma ‘Encana’, maar dat veranderde rond 2020, toen het bedrijf vanuit Canada naar de Amerikaanse staat Denver verhuisde. Hoewel Encana pas is 2002 opgericht werd, gaat de geschiedenis van haar activiteiten terug tot de laatste jaren van de 19de eeuw.

Het proces begint bij de exploratie: het zoeken naar ondergrondse voorraden ruwe aardolie en gas, om die vervolgens via allerlei methoden te ontginnen. Locaties van het bedrijf zijn uitsluitend gelegen in de VS en Canada. De onderneming geeft aan drie ‘core-assets’ te hebben, de voornaamste sites dus. Twee van de drie zijn gelegen in de VS: in Oklahoma en in Texas. De derde voorraad of ‘basin’ (Eng.) ligt in het westen van Canada.

Na het opboren van de grondstoffen verkoopt Ovintiv aan haar klanten ruwe aardolie en (vloeibare) natuurlijke gassen. De grootste afnemer van het bedrijf is ‘Vitol Inc.’: een grondstoffenhandelaar.

In de toekomst wil de Amerikaanse onderneming een leider worden op het gebied van ‘fracking’: het ontginnen van grondstoffen uit schaliegesteente. Een technologie die Ovintiv voor dat doel gebruikt is de ‘Cube’. Zoals bij een kubus wordt in drie dimensies geboord in het gesteente, om vervolgens de waardevolle stoffen naar het landoppervlak te brengen via een wateroplossing.

Meer