NexGen Energy

Het Canadese bedrijf NexGen Energy is actief in de grondstoffensector, door haar vele exploratieprojecten voor uraniumontginning. De oprichting dateert van 2010, door de huidige CEO Leigh Curyer. De visie van het bedrijf is om op een duurzame manier te beantwoorden aan toekomstige vraag naar uranium. Het bedrijf verwacht namelijk dat die vraag zal stijgen door de huidige energietransitie.

Momenteel bezit NexGen een verzameling van gronden in de Canadese staat Saskatchewan. Het is op die locaties dat het bedrijf volop studies uitvoert naar de mogelijkheid om er uranium te ontginnen. De grote nadruk ligt daarbij op het project ‘Rook I’: volgens het bedrijf het grootste Canadese uraniumproject in ontwikkeling. Het gebied zou grote concentraties uranium bevatten, dat bovendien heel kostenefficiënt zou kunnen ontgonnen worden. Naast Rook I runt de firma ook enkele andere exploratieprojecten, in dezelfde Canadese staat. Alle sites zijn gelegen in de regio van het ‘Athabasca Basin’, bekend als uraniumrijk gebied.

Hoewel het bedrijf nog geen producten verkoopt, plant het wel projecten voor de vervaardiging van uraniumconcentraat. De stof is ook bekend als U3O8 of ‘yellowcake’ door de gele kleur. Het ontstaat door uraniumrijke aarde te ontginnen en chemisch te bewerken. Om in nucleaire reactoren gebruikt te worden, moet yellowcake eerst nog heel wat andere bewerkingen ondergaan. Vele uraniumontginners houden zich daar echter niet mee bezig. Ze verkopen yellowcake als commercieel product aan bedrijven, die zich specialiseren in de verdere behandeling. Een andere bekende concurrent in deze activiteit is Cameco.

In de bedrijfsstructuur van NexGen vind je projecten die volledig in handen zijn van het bedrijf, maar er is ook een participatie in ‘IsoEnergy. NexGen bezit namelijk 51% van de aandelen in de onderneming. Qua operationele werking verschilt IsoEnergy nauwelijks van haar meerderheidsaandeelhouder: opnieuw bestaat de kernactiviteit uit uraniumexploratie in het Athabascagebied.

De aandeelhoudersstructuur van NexGen bestaat bijna voor drie kwart uit institutionele investeerders. Slechts een kwart behoort toe aan particuliere beleggers. Ook interessant is dat zo’n 5% van de aandelen in bezit is van insiders binnen het bedrijf.

Meer