Koninklijke BAM Groep

De ‘Koninklijke BAM Groep’ is een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk toespitst op de bouw van allerlei soorten infrastructuren, met nadruk op duurzaamheid. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1869, toen Adam van der Wal een timmerwinkel opende in Nederland. Pas in 1927 ontstaat de vennootschap ‘BAM’ of ‘N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon’. De term ‘Bataafsche’ kwam er naar het voorbeeld van de ‘Bataafsche Petroleum Maatschappij’: toen een belangrijke klant van BAM, vandaag bekend als ‘Shell’ Het familiebedrijf nam doorheen de tijd enorm toe in omvang, mede dankzij enkele strategische overnames van belangrijke spelers in de sector. 125 jaar na het prille begin van de onderneming verkreeg BAM de titel ‘Koninklijke’.

De projecten die de firma verwezenlijkt zijn enorm divers. Ze bouwt zowel publieke als private infrastructuur. Klanten bestaan enerzijds uit bedrijven, die de bouw van hun projecten uitbesteden aan BAM. Er zijn anderzijds ook projecten die gerealiseerd worden via publiek-private samenwerkingen met overheden. In bepaalde gevallen doen klanten ook voor het onderhoud van hun infrastructuur beroep op de onderneming. Enkele voorbeelden uit het enorme gamma van het bedrijf zijn:

  • Residentieel vastgoed zoals appartementsgebouwen en gezinswoningen, maar ook studentenaccommodaties en woonzorgcentra.
  • Publieke gebouwen zoals scholen, stationsgebouwen, ziekenhuizen, musea…
  • Bedrijfsvastgoed: bijvoorbeeld kantoorgebouwen en logistieke centra .
  • Nutsvoorzieningen, denk daarbij aan de infrastructuur voor drinkwater, het elektriciteitsnet en glasvezelnetwerken. Recent leverde BAM een glasvezelnetwerk af aan haar trouwe klant ‘T-Mobile
  • Transportinfrastructuur bevat allerlei projecten zoals asfaltering, maar bijvoorbeeld ook het aanleggen van sluizen .
  • Varia: enkele gebouwen zijn eerder uitzonderlijke projecten, zoals een gebouw op een luchtmachtbasis van het Nederlandse leger.

Recent herstructureerde het bouwbedrijf zich aanzienlijk. De focus kwam meer te liggen bij de geografische ligging van projecten. BAM wil zich in de toekomst hoofdzakelijk richten op de Nederlandse markt en die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ook in Duitsland en België heeft de groep nog operaties, maar in die markten onderzoekt het bedrijf mogelijkheden om te desinvesteren.

Technologie speelt meer en meer een belangrijke rol, ook voor de Koninklijke BAM Groep. Voor haar projecten gebruikt de firma digitale modellen die toestaan tests uit te voeren. Ook ‘Artificiële intelligentie’ en ‘Machine Learning’ vinden hun toepassing, bijvoorbeeld voor het onderhoud van weginfrastructuur. De technologie van het ‘Internet of Things’ (IoT) is eveneens in gebruik. Data verzameld door allerlei elektronische apparatuur wordt daarbij samengevoegd voor analyses en optimalisatie.

Verdienmodellen

  • Bouw van diverse soorten infrastructuur
  • Onderhoudsdiensten en ‘Facility Management Services’
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20