Fugro

De Nederlander Kees Joustra richtte in 1962 het bedrijf ‘Fugro’ op. De activiteiten van het hedendaagse bedrijf wijken niet veel af van hoe het allemaal begon: bodemonderzoek. Al zijn de technieken natuurlijk wel geëvolueerd.

Fugro legt zich toe op het verzamelen van Geo-Data: informatie over het aardoppervlak, de bodem en eventueel gebouwen of andere structuren die erop aanwezig zijn. Het doel is in vele gevallen om die data aan te leveren als input voor het ontwerp en de bouw van projecten. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van een bepaalde regio voor de bouw van een tunnel.

De activiteiten van het bedrijf beperken zich echter niet tot het landoppervlak, wat niet hoeft te verbazen. Een groot deel van de klanten van Fugro zijn namelijk bedrijven in de gas- en oliesector. Fugro levert data voor de ontginning van grondstoffen, maar houdt zich ook bezig met inspecties, reparaties en onderhoud van offshore installaties. Daarnaast verzamelt het bedrijf bijvoorbeeld ook data over de zeebodem voor de optimale positionering van windmolenparken en pijpleidingen.

De aangeboden diensten zijn enorm veelzijdig: gaande van cartografie, exploratie voor de mijnbouw, inspectie van funderingen, satelliet-positionering, overstromingsbeheer en nog veel meer. Ook de klanten van het bedrijf hebben uiteenlopende profielen. Zo zijn er heel wat bedrijven in de gas- en oliesector, maar ook aannemers, overheden en andere bedrijven, uitgespreid over de gehele wereld. Fugro is namelijk aanwezig in meer dan 60 landen.

Verdienmodellen

  • Verkoop geo-data
  • Adviesverlening
  • Inspectie-, onderhouds- en reparatiediensten
Meer