FuelCell Energy

FuelCell Energy heeft een bedrijfsnaam die heel goed de corebusiness beschrijft: de firma produceert namelijk energiecentrales met brandstofcellen.

Een energiecentrale van de Amerikaanse onderneming gebruikt natuurlijke gassen en biogassen als brandstof. In een brandstofcel gebeurt een omzetting van die gassen naar waterstofgas en nevenproducten. Het waterstofgas is dan de basis om in de brandstofcel stroom op te wekken, waarbij ook warmte vrijkomt. De restproducten zijn water en CO2, al is de uitstoot lager dan conventionele manieren om stroom op te wekken. Naast productie van energie, zijn sommige centrales ook geschikt voor de productie van waterstofgas zelf, voor het gebruik in productieprocessen of als brandstof voor voertuigen op waterstof.

De opwekking van energie, warmte en eventueel waterstof maken de centrales een interessante keuze voor klanten zoals grote industriële bedrijven en waterverwerkingscentrales. De lagere uitstoot laat dan weer toe om ze in dichtbevolktere regio’s te installeren, denk aan universiteiten en hospitalen. Op die manier zijn klanten zeker van een betrouwbare toevoer van elektriciteit.

Naast de standaard energiecentrales heeft FuelCell ook twee andere systemen voor de optimalisatie van processen. Zo is er ‘SureSource Recover’ dat de gasdruk in grote pijpleidingen verlaagt voor consumentengebruik. Bij dat proces vangt de centrale de vrijgekomen energie (deels) op, waar traditionele systemen dat niet kunnen. Een ander systeem is de ‘Suresource Capture’, dat CO2 uit traditionele brandstofcentrales kan opvangen (tot 90%) en daarbij nog extra stroom genereert. Het nadeel is dat de kost van de geproduceerde elektriciteit verhoogt, al is het wel efficiënter dan andere bestaande manieren om CO2 op te vangen.

Momenteel is de firma actief in de VS, Duitsland en Zuid-Korea. De totale stroom opgewekt door de systemen kan ongeveer 3 miljoen woningen in Europa bevoorraden. Partners van de onderneming zijn grote energiebedrijven zoals Shell en Chevron, maar ook andere bedrijven zoals Pfizer. Klanten kunnen terecht bij FuelCell Energy voor de ontwikkeling, aankoop, installatie en onderhoud van de systemen.

Verdienmodellen

  • Ontwikkeling, verkoop en installatie energiecentrales
  • Onderhoud van energiecentrales
Meer