Energy Fuels

Energy Fuels is een bedrijf uit de Verenigde Staten dat uranium en enkele andere grondstoffen ontgint.

In 2006 ontstond de onderneming ‘Energy Fuels’, maar voordien was er ook al ‘Energy Fuels Nuclear’, met gelijkaardige activiteiten. De twee bedrijven staan los van elkaar, maar er kwamen wel veel managers van ‘Energy Fuels Nuclear’ aan boord bij ‘Energy Fuels’. Voor 2006 was Energy Fuels Nuclear lang de grootste producent in de Verenigde Staten. Op dit moment is ook ‘Energy Fuels’ de grootste producent van uranium, maar de productie van uranium is in de laatste jaren wel drastisch teruggevallen. De grootste producent zijn is dus niet meteen een grote verwezenlijking.

In de Amerikaanse staten Utah, Texas, Wyoming, Arizona, New Mexico en Colorado heeft de onderneming sites voor het opdelven van uranium. De grondstoffen worden op twee manieren ontgonnen: via klassieke mijnen en via ‘In Situ Recovery’, een techniek met boorgaten. Eens de uraniumrijke grond aan de oppervlakte is, gaat hij naar een verwerkingscentrale. Via allerlei processen ontstaat dan een uraniumconcentraat: ‘yellowcake’, door de gele kleur van het poeder.

Door vele overnames breidde Energy Fuels haar ontginningssites uit, ook voor de andere producten. Er is bijvoorbeeld Vanadium en ook zeldzame aardmetalen. De toepassingen van de producten zijn veelzijdig: elektronica, batterijen, magneten, lasers…

Verdienmodellen

  • Ontginnen, bewerken en verkopen van uranium
  • Ontginnen, bewerken en verkopen van vanadium
  • Ontginnen, bewerken en verkopen van zeldzame aardmetalen
Meer