Eagle Pharmaceuticals

Eagle Pharmaceuticals is een farmaceutisch bedrijf uit de Verenigde Staten. Sinds de oprichting in 2007 wist het bedrijf een aardige portefeuille aan geneesmiddelen op te bouwen, maar de onderneming verricht ook nog steeds onderzoek naar nieuwe medicijnen.

De focus van Eagle ligt op het ‘heruitvinden’ van bepaalde medicatie. Door een herformulering zijn sommige geneesmiddelen namelijk sneller en gemakkelijker te gebruiken. De onderzoeksgebieden waarin het bedrijf specialiseert, bestaan voornamelijk uit oncologie, intensieve zorgen en zeldzame ziektes.

Huidige geneesmiddelenportefeuille

In tegenstelling tot vele andere jonge spelers in de farmaceutische sector heeft de firma al commerciële producten. Hieronder staan enkele voorbeelden van geneesmiddelen die al op de markt te verkrijgen zijn:

  • BENDEKA’: een behandeling voor zowel ‘chronische lymfatische leukemie’ en ‘Non-Hodgkin lymfomen’.
  • RYANODEX’: voor gebruik bij acute ‘maligne hyperthermie’. Wanneer het lichaam slecht reageert op een verdovingsmiddel, kan het fenomeen zich voordoen. Ernstige gevallen zijn levensbedreigend door het risico op hartfalen, nierfalen, schade aan de hersenen en ernstige bloedingen. Gelukkig bestaat er dus een behandeling.
  • PEMFEXY’: bij verschillende vormen van longkanker kan het middel toegediend worden.
  • Vasopressin’: in het geval dat een patiënt te maken krijgt met een gevaarlijk lage bloeddruk, kan Vasopressin soelaas bieden.

De verkoop van de commerciële producten gebeurt vooral in de Verenigde Staten en Japan. Soms loopt dat via een eigen team van verkopers, maar ook door externe bedrijven. Bovendien verkoopt het bedrijf vele van de geneesmiddelen via een licentieovereenkomst. Concreet houdt dat in dat de eigendom van een geneesmiddel toebehoort aan een ander bedrijf, maar Eagle het tegen vergoeding mag verkopen. ‘BENDEKA’ is een mooi voorbeeld: via licenties krijgt Eagle het recht op verkoop van de medicatie en die verkoop wordt uitbesteed aan het bedrijf ‘Teva Pharmaceuticals’. BENDEKA is overigens een enorm belangrijk product voor de omzet van Eagle Pharmaceuticals. Om het plaatje van alle mogelijke derde partijen compleet te maken, is er ook nog het aspect van productie. Voor de vervaardiging van de geneesmiddelen doet de onderneming uitsluitend beroep op andere producenten.

Nieuwe producten

Om haar gamma uit te breiden is de onderneming actief bezig met onderzoek & ontwikkeling. Een voorbeeld van zo’n onderzoeksprogramma is ‘EA-114’. Het middel zou een behandeling moeten vormen voor borstkanker bij vrouwen in de menopauze.

Overnames van kleinere bedrijven in de sector zijn eveneens een gebruikelijke manier om het productaanbod te vergroten. Zo kwam het bedrijf ‘Acacia Pharma’ recentelijk in de portefeuille van Eagle door een acquisitie. Acacia verkoopt twee producten. Een eerste, ‘Byfavo’, is een verdovingsmiddel voor heel kortstondige narcose. Het tweede product heet ‘Barhemsys’ en kan toegediend worden bij misselijkheid na een operatie.

Verdienmodellen

  • Verkoop van geneesmiddelen
  • Onderzoek naar geneesmiddelen voor commercialisering
Meer