Denison Mines

Denison Mines is een Canadees bedrijf in de grondstoffensector, meer bepaald: uranium. De geschiedenis van de onderneming rijkt terug tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Sinds de oprichting was Denison Mines de uitbater van een uraniummijn in Canada, een site genaamd “Elliot Lake”.

Inmiddels is Elliot Lake niet langer in gebruik en ziet de situatie er anders uit. Na een reeks overnames, desinvesteringen en herstructureringen is de firma vandaag actief bezig met allerlei nieuwe projecten op Canadees grondgebied. Voor vele van haar nieuwe locaties werkt Denison samen met andere bedrijven in de sector in de vorm van Joint-Ventures. Alle terreinen zijn nog volop in de onderzoeksfase en zijn dus nog niet operationeel. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel Uranium de gronden bevatten, met als doel later op commerciële schaal uranium te ontginnen. Hoewel het bedrijf dus enorm investeert in de ontginning van uranium, haalt het er momenteel geen inkomsten uit.

Waar Denison Mines wel inkomsten uit put, zijn de volgende activiteiten:

  • Samen met de onderneming ‘Orano Canada’ is Denison actief in een Joint-Venture: ‘McClean Lake’. Die samenwerkende vennootschap verwerkt uraniumertsen (‘milling’ in het Engels) tot ‘yellowcake’ uranium. Het gele poeder is een soort tussenproduct. Om effectief in kerncentrales gebruikt te worden, moet yellowcake nog heel wat bewerkingen ondergaan, maar daar houdt Denison Mining zich niet mee bezig. De verwerking van de uraniumertsen gebeurt in opdracht van een ander mijnbouwbedrijf. Denison is dus louter een verwerker van het product.
  • De divisie ‘Closed Mines Operations’ verzorgt het onderhoud van gesloten mijnen. Naast de eigen locaties levert Denison dezelfde diensten aan andere bedrijven, tegen vergoeding.
  • Tot enkele jaren geleden had de onderneming ook een managementcontract met de ‘Uranium Participation Corporation’. Denison Mines assisteerde in het bestuur van ‘UPC’ tegen compensatie. De samenwerking liep echter af na een stopzetting, wegens een overname.

Om te anticiperen op een prijsstijging van uranium, kocht Denison Mines een fysieke voorraad yellowcake uranium aan. De strategische voorraad is geen uitzonderlijk fenomeen: andere uraniumontginners zoals ‘Uranium Energy Corp’ hebben ook een stock aangekocht met het oog op prijsstijgingen.

Verdienmodellen

  • Verwerken (milling) van uraniumerts tot ‘Yellowcake’ uranium (U3O8)
  • Dienstverlening aan derde partijen voor afgesloten mijnen
  • Tot 2019: Managementdiensten tegen vergoeding voor UPC
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20