Cassava Sciences

Cassava Sciences is een relatief kleine, Amerikaanse onderneming in de sector van de biotechnologie. Het bedrijf verricht onderzoek naar biofarmaceutische geneesmiddelen voor het bestrijden van neurologische aandoeningen, meer specifiek: de ziekte van Alzheimer.

Vanuit het hoofdkwartier in Texas onderzoekt Cassava haar hoofdproduct ‘Simufilam’. Het moleculaire geneesmiddel zou de achteruitgang moeten afremmen van patiënten met lichte tot matige Alzheimer. De precieze werking van het product is gebaseerd op het stabiliseren van een eiwit in onze hersenen. De proteïne ‘Filamine A’ kan namelijk door ouderdom vervormen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen in het brein. Die schadelijke stoffen zorgen voor ontstekingen en neurologische achteruitgang. Simufilam moet de vervormde proteïnen naar hun originele vorm terugbrengen, om zo de schadelijke effecten in te perken.

Momenteel zit het onderzoek al in de derde en laatste fase, maar dat wil niet zeggen dat het medicijn zal goedgekeurd worden. Zelfs al zou dat toch het geval zijn, kan het nog steeds lang duren voor de goedkeuring er effectief komt. Voor de laatste fase van de test is er een grote hoeveelheid van het medicijn nodig. Cassava doet daarom beroep op een fabrikant van geneesmiddelen voor de productie: ‘Evonik Industries’.

Concurrenten in het vakgebied van Alzheimerbestrijding zijn onder andere ‘Biogen’ en ‘Pfizer’. In het algemeen staat het onderzoek naar de geneesmiddelen voor de ziekte nog niet ver.

Naast het geneesmiddel onderzoekt Cassava ook een diagnosemethode voor de ziekte van Alzheimer. Via een bloedstaal moet het product ‘SavaDx’ de aandoening kunnen opsporen aan de hand van antilichamen. Het onderzoek is nog niet zo ver gevorderd als het geneesmiddel, aangezien het bedrijf eerder de nadruk legt op de behandeling. Voor dat onderzoek krijgt Cassava ook steun van het Amerikaanse ‘NIH’ of ‘National Institutes of Health’.

Verdienmodellen

  • Onderzoek naar geneesmiddelen voor commercialisering
  • Onderzoek naar diagnosemethoden voor Alzheimer
Meer