Care Property Invest

De Belgische onderneming Care Property Invest (ook ‘CP Invest’)is actief in het ontwikkelen en verhuren van zorgvastgoed. Het ontstaan van de firma dateert van 1995, als initiatief van de Vlaamse overheid. Het bedrijf dat toen nog ‘Serviceflats Invest’ heette, zou 2.000 serviceflats in Vlaanderen opleveren en verhuren. Het doel: met steun van subsidies beantwoorden aan de vraag naar zorgvastgoed. Bijna 20 jaar later veranderde de naam naar het huidige ‘Care Property Invest’, in 2014. De naamsverandering kondigde meteen ook een uitbreiding aan in de activiteiten van de onderneming. Nieuwe vastgoedtypes deden de intrede in de portefeuille, zelfs in het buitenland.

Eveneens in 2014 kreeg CP Invest het statuut van ‘Gereglementeerde Vastgoedvennootschap’ of ‘GVV’. Het statuut hangt vast aan enkele voorwaarden, om beleggers transparantie te bieden. Zo moet de vastgoedportefeuille van een GVV periodiek in waarde geschat worden. Daarnaast mag de schuldgraad maximaal 65% bedragen en moet 80% van de winst als dividend worden uitgekeerd. Een volledig overzicht van de bepalingen van het GVV-statuut is hier te vinden.

De portefeuille van Care Property Invest bevat al lang niet meer enkel serviceflats. Tegenwoordig bezit het bedrijf nog vele andere vormen van zorgvastgoed: verzorgingstehuizen, woon-zorgcomplexen, zorghotels, zorgresidenties… Kortom: allerlei vormen van huisvesting voor senioren en mensen met een beperking. Ook de aanwezigheid reikt inmiddels veel verder dan enkel Vlaanderen. Over heel België zijn locaties te vinden, maar ook buiten de grenzen: in Nederland, Spanje en Ierland. Momenteel is de bezettingsgraad zelfs 100%, door een vergrijzende bevolking en grote vraag naar zorgvastgoed.

Klanten bestaan uit private bedrijven en overheden die de faciliteiten huren en uitbaten. Bij de zakelijke klanten verwerft CP Invest de volledige eigendom, maar bij OCMW ’s en Vzw’s is de constructie van ‘opstalrecht’ van toepassing. Opstalrecht is een overeenkomst waarbij de ene partij (CP Invest) eigenaar is van een gebouw op de gronden van een andere partij, voor een bepaalde duur. Hoe dan ook krijgt CP Invest van al haar klanten een vergoeding voor het gebruik van de gebouwen.

Verdienmodellen

  • Verhuren van zorgvastgoed
  • Extra facilitaire diensten
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20