Mannen recycleren minder dan vrouwen, en daar is een simpele (maar domme) reden voor

Een Amerikaanse studie beweert de oorzaak te hebben gevonden waarom mannen minder recycleren. Ze zijn bang om als ‘homo’ te worden gezien, aangezien zorg dragen voor de planeet als iets vrouwelijks wordt gezien. Zoals gezegd, een domme reden dus.

De studie werd geleid door onderzoekers van de Pennsylvania State University, onder leiding van professor in de psychologie Janet K Swim. “Er kunnen kleine, gendergerelateerde consequenties vasthangen aan het bezig zijn met het klimaat. Mensen kunnen dit vermijden, omdat ze het gevoel hebben dat dit niet bij hun gender past”, verklaart professor Swim.

Perceptie tegenover milieuvriendelijk gedrag

In de drie studies, waar 960 personen aan deelnamen, keken de onderzoekers vooral naar de perceptie van de mannen en vrouwen tegenover “mannelijk” of “vrouwelijk” milieuvriendelijk gedrag. In de eerste twee studies kregen de deelnemers enkele dagschema’s te zien, maar daarop een resem aan taakjes, die allemaal bijdragen aan een beter milieu.

De deelnemers moesten op een schaal van 10 weergeven of de dagschema’s vooral mannelijke of vrouwelijke karaktertrekken toonden, en welke seksuele oriëntatie de persoon van wie het schema was, had. De resultaten suggereerden dat, wie taken uitvoerde die met zijn of haar geslacht overeenkwamen, meer als heteroseksueel werd gezien. Als een man bijvoorbeeld een ‘vrouwelijk’ takenpakket uitvoerde, werd hij eerder als homoseksueel gezien.

Gender als rol van milieuprobleem

Dit legde dus bloot dat de deelnemers geloven dat traditionele genderrollen iets weggeven over de seksuele oriëntatie van de persoon. “Aangezien milieubewustzijn in het algemeen als een meer vrouwelijke zaak wordt gezien, werd iedereen ook als meer vrouwelijk dan mannelijk beoordeeld”, aldus professor Swim. “Als iemand veel waarde hecht aan de image over zijn of haar geaardheid, zal die persoon zijn gedrag daarop aanpassen, en dus meer mannelijke of vrouwelijke taken uitvoeren.” Recycleren van afval wordt vaker gezien als een vrouwelijke taak, waardoor mannen die recycleren dat zien als “niet-genderbevestigend”.

In de derde studie keken de onderzoekers of mensen in dezelfde ruimte anderen zouden vermijden, gebaseerd op hun milieuvriendelijk gedrag. Daaruit bleek dat mannen vaker wegbleven van vrouwen die mannelijker gedrag toonden. “We zijn wel verrast dat enkel vrouwen die niet-genderbevestigend gedrag tonen dit meemaken”, zegt professor Swim. “We weten niet waarom dit gebeurt, maar het is een sociaal gevolg. Vrouwen kunnen dit als negatief ervaren, zonder te weten waarom. Met de studie willen de onderzoekers ook aan politici en beleidsmakers duidelijk maken dat genderrollen moeten meegenomen worden als mogelijke barrières, in het oplossen van milieuproblemen.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20