Luxueuze sportwagens krijgen toch meer ruimte voor uitfasering verbrandingsmotoren

Gespecialiseerde autofabrikanten met lage verkoopvolumes krijgen van de Europese Unie een grotere ademruimte om naar een klimaatneutrale aandrijving over te stappen. Er wordt volgens de nieuwssite Autonews daarvoor immers een speciale regelgeving uitgewerkt.

Door de nieuwe maatregel zouden deze constructeurs tot het midden van volgend decennium worden vrijgesteld van de doelstellingen voor de uitstoot van koolstofdioxide die de reguliere automerken wel worden verondersteld te halen. De beslissing betekent voor fabrikanten van exclusieve sportwagens – zoals Ferrari, Aston Martin of McLaren – een belangrijke opluchting.

Deadline

Autofabrikanten zoals Ferrari en Lamborghini, die minder dan tienduizend wagens per jaar verkopen, krijgen momenteel van de Europese Unie toestemming om beduidend meer koolstofdioxide uit te stoten dan merken die op de markt voor de gemiddelde bestuurder actief zijn.

Deze gespecialiseerde fabrikanten mogen eigen doelstellingen voor emissiereducties naar voor schuiven, al moeten die uitstootniveaus wel door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Maar deze bijzondere overeenkomst zou over zes jaar ten einde lopen.

Alleen constructeurs die jaarlijks minder dan duizend nieuwe wagens verkopen, zouden ook het volgende decennium nog van op verdere afwijking op de algemene uitstootbeperking beroep kunnen doen. Dit zou veel fabrikanten van exclusieve sportwagens echter in moeilijkheden kunnen brengen.

De Europese Unie heeft er nu echter mee ingestemd om de vooropgestelde deadlines voor de strengere reducties naar het midden van het volgende decennium verder te verschuiven. Daardoor zouden deze fabrikanten op een uitstel van zes jaar kunnen rekenen.

Het einde van de uitzonderingsregel voor de gespecialiseerde fabrikanten zal hierdoor samenvallen met de datum waarop de Europese Unie een algemeen verbod op de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren wil invoeren.

Italië

Italië – de bakermat van fabrikanten van exclusieve sportwagens zoals Ferrari, Lamborghini of Maserati – had eerder al bij de Europese Commissie gelobbyd om supercars vrij te stellen van de verplichte uitfasering van benzinemotoren.

Daarbij merkte de Italiaanse overheid op dat deze kleine fabrikanten speciale batterijen dienen te ontwikkelen om aan hun unieke behoeften te voldoen en dan ook de nodige tijd moeten krijgen om die technologie op punt te stellen.

Bovendien werd aangevoerd dat deze kleinere ondernemingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met een belangrijk nadeel zijn opgezadeld. Ze beschikken immers niet over de financiële middelen die de grote autofabrikanten aan de zoektocht naar nieuwe technologieën kunnen besteden.

Italië was – samen met Portugal, Bulgarije, Roemenië en Slowakije – ook een van de vijf landen die een campagne voerden om de definitieve uitfasering van de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren in Europa, voorzien voor het midden van volgend decennium, met vijf jaar te laten opschorten. 

Zowel Ferrari als McLaren hebben al hybride elektrische wagens in hun portefeuille. Lamborghini wil over een tweetal jaar met een eerste serie van elektrische wagens van start gaan. Een jaar later zou ook Ferrari zijn eerste volledig elektrische wagen op de markt brengen. Lamborghini heeft anderzijds beloofd in de tweede helft van dit decennium een eerste elektrische auto te zullen uitbrengen.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20