Lobbywerk van Britse vastgoedbedrijven tegen verplichte installatie laadpunten

In het Verenigd Koninkrijk hebben een aantal grote vastgoedgroepen aanzienlijk lobbywerk verricht om de verplichte installatie van oplaadpunten voor elektrische wagens bij de bouw van elke nieuwe woning te laten schrappen. Dat blijkt uit een rapport van de Britse krant The Guardian.

In het rapport wordt opgemerkt dat onder meer de vastgoedgroepen Barratt Developments, Berkeley Group en Taylor Wimpey zich tijdens een officiële consultatie tegen een verplichte installatie van oplaadpunten hebben opgesteld.

Potentiële problemen

De beperkte beschikbaarheid van oplaadpunten wordt algemeen gezien als een belangrijke hindernis voor een snelle en massale introductie van elektrische wagens. In november vorig jaar had toenmalig Brits premier Boris Johnson aangekondigd dat bij de bouw van nieuwe woningen tot een wettelijk verplichte installatie van oplaadpunten zou worden opgelegd.

Gehoopt werd dat dankzij die maatregel snel 145.000 nieuwe laadpunten ter beschikking zouden komen. Bij de daaropvolgende consultatie bleken echter een aantal vastgoedgroepen zich tegen de verplichte installatie te verzetten.

Daarbij wezen de vastgoedgroepen op een aantal potentiële problemen. Onder meer werd aangevoerd dat de verplichte installatie een aantal huiseigenaars na verloop van tijd met een verouderde technologie zou opzadelen.

Ook werd beklemtoond dat sommige laders een risico op elektrische schokken zouden veroorzaken. Bovendien zou de maatregel volgens hen autobezitters kunnen beletten om over te gaan tot de aankoop van auto’s die gebruikmaken van stekkertypes die in Azië en Europa worden gehanteerd.

De bedrijven waarschuwden tevens dat de verplichte installatie van laadpalen ervoor zou zorgen dat er minder huizen zouden worden gebouwd. Er zouden immers een aantal bijkomende investeringen moeten worden gedekt.

Tenslotte wierpen de ondernemingen op dat er niet op elke parkeerplaats een laadpaal zou moeten worden geïnstalleerd. “Vele mensen zullen hun auto immers op de werkplek of op andere locaties opladen”, luidde het.

Flagrant lobbywerk

De vastgoedbedrijven vroegen dat alleen de aanleg van kabelroutes naar de woningen verplicht zou worden. Daarin zouden later eventueel de kabels voor de oplaadpunten kunnen worden gelegd. Op die manier kon volgens de ondernemingen vermeden worden dat er op een aantal locaties tot de aanleg zou worden overgegaan van infrastructuur die later ongebruikt zou blijven.

Bij de autobouwers wordt echter opgemerkt dat de mogelijkheid om thuis de auto op te laden, de gezinnen een duidelijke meerwaarde biedt. “Het zal immers niet meer nodig zijn om overdag naar beschikbare stopcontacten te zoeken”, luidt het daar. “Dankzij intelligente tarieven kunnen de autobezitters hun wagen tijdens de nacht, wanneer energie het goedkoopste is, opladen.”

“Het is absurd dat huizenbouwers probeerden de vooruitgang tegen te houden”, merkt Matt Finch, beleidsmanager van de milieugroep Transport & Environment, op. “In de toekomst zal de hele autovloot elektrisch worden aangedreven.”

“Het ligt voor de hand dat de installatie van laadinfrastructuur nieuwe woningen toekomstbestendig maakt. De Britse regering moet dan ook de nodige lof krijgen voor het afwijzen van deze flagrante lobby-inspanningen.”

Woordvoerders van de bedrijven wierpen in een reactie op de adoptie van elektrische voertuigen aan te moedigen. De ondernemingen beklemtonen de oplaadpunten nu volgens de geldende wet te installeren.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20