Limburg lanceert proefplatform voor duurzame landbouwpraktijken

Het Provinciaal Instituut Biotechnisch Onderwijs (Pibo) in Tongeren krijgt een proefplatform voor duurzame landbouwpraktijken zoals teeltrotatie, afwisselende manieren van bodembewerking en het gebruik van bloemenstroken naast de velden. Het pilootproject werd opgezet in samenwerking met Tiense Suiker en Beneo-Orafti, producent van functionele voedingsingrediënten.

Het proefplatform moet de impact van de verschillende duurzame praktijken in kaart brengen en deze kennis met landbouwers, klanten en partners delen.

Vergroening

“Met de suikerbiet en de cichorei als nagenoeg circulaire grondstoffen waarvan praktisch elk stukje verwerkt wordt, hebben Tiense Suiker en zusterbedrijf Beneao al een bijzonder duurzame basis”, merken de initiatiefnemers op.

“Maar de voorbije jaren wordt er, in samenwerking met de landbouwers, ook steeds meer ingezet op de verdere vergroening van zowel de productie als de eigenlijke teelten. Het Pibo zal de verschillende proeven opvolgen, zodat uit het project de nodige wetenschappelijke inzichten zullen kunnen worden verworven.”

“Limburg speelt een sleutelrol in de Belgische landbouw”, merkt Inge Moors, Limburgs gedeputeerde voor Landbouw. “Niet alleen in de voedselvoorziening van vandaag, maar ook in de verduurzaming van de teelten van morgen. Daarin zijn dit soort partnerships cruciaal. Ik zie een grote meerwaarde in samenwerkingen tussen landbouwers, het bedrijfsleven en de academische wereld.” De gedeputeerde stelde dan tevreden te zijn dat voor dit unieke project Limburg als uitvalsbasis gekozen werd.

De partners richtten een gebied van vier hectare als proefplatform in. Hier zullen de volgende vier jaren verschillende duurzame landbouwpraktijken uitgetest en gemonitord worden. Om de teeltrotatie mogelijk te maken, werd het perceel in vlakken ingedeeld.

Naast suikerbieten en cichorei worden in het proefcentrum ook hennep en tuinbonen geteeld. “Door deze verschillende teelten over een periode van vier jaar over de verschillende percelen te schuiven, blijft de kwaliteit van de bodem beter bewaard en is er minder kans op specifieke plagen en ziektes”, verduidelijken de experts. “De bodem zal over de verschillende percelen ook anders bewerkt worden. Zo wordt er op sommige velden geploegd, terwijl op andere locaties slechts minimaal aan bodembewerking gedaan wordt.”

Er zullen ook verschillende tussenteelten of groenbemesters uitgeprobeerd worden om de bodemvruchtbaarheid en koolstofopslag te stimuleren. Op die manier kunnen de meststoffen die in de bodem aanwezig zijn, optimaal worden benut en gaat er niets verloren. 

Biodiversiteit

“Wij zijn blij dat we dit proefplatform met het Pibo konden inrichten”, benadrukte Erwin Boonen, topman grondstoffen bij Tiense Suiker, in een toelichting op het project. “Hun kennis en inzichten zijn cruciaal om de impact van de verschillende praktijken op een gedegen manier in kaart te brengen.”

“Met die inzichten kunnen we dan weer samen de landbouwers helpen en inspireren om bij te dragen tot een duurzamere landbouw. Anderzijds kunnen we op deze manier aan onze klanten en uiteindelijk ook aan de consument tonen welke inspanningen er door onze planters gedaan worden en welke vooruitgang er wordt geboekt.” 

Op het proefplatform wordt er niet alleen gekeken naar de impact van verschillende praktijken op het veld, maar ook naar de biodiversiteit naast het veld. Daarom werden er voor 4.120 vierkante meter aan bloemenstroken aangelegd om voldoende voedsel en habitat te voorzien voor insecten en wilde dieren zoals akkervogels. 

“Helpen de biodiversiteit te verbeteren is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van ons bedrijf”, betoogt Erwin Boonen. “We hebben recent ook een nationaal pilootproject gelanceerd waarbij we samen met twintig bietenplanters 25.000 vierkante meter bloemenstroken hebben aangelegd. De volgende maanden zal daarvan de impact worden opgemeten.

Voor de aanleg van de bloemenstroken werd een zaadmengsel gebruikt voor eenjarige planten met onder meer witte klaver, phacelia en zonnebloemen. De ontwikkeling van de insectenpopulaties in de bloemenstroken zullen eveneens worden opgevolgd worden. Daarvoor zal worden samengewerkt met de Limburgse Koepel voor Natuuronderzoek (Likona).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20