‘Legalisering prostitutie kan 200 miljoen in de schatkist brengen’

België moet prostitutie legaliseren. Een dergelijke operatie zou de overheid jaarlijks ruim 200 miljoen euro kunnen opbrengen. Dat heeft Maurits Vande Reyde, voorzitter van Jong VLD, gezegd.

De inkomsten zouden de overheid middelen moeten helpen bezorgen om het budgettaire tekort van 4,2 miljard euro op te vullen. Bovendien kan de operatie volgens hem een einde maken aan de dubbelzinnige houding die België tegenover prostitutie hanteert. De huidige schemerzone waarin de sector zich op dit ogenblik beweegt, zorgt bovendien voor een ideale voedingsbodem voor allerlei vormen van criminaliteit, zoals mensenhandel en uitbuiting. “Op dit ogenblik werkt het merendeel van de prostituees in het zwart of als schijnzelfstandige,” benadrukt Maurits Vande Reyde. “De prostituees genieten dan ook nauwelijks of helemaal geen sociale bescherming.”

Amnesty International

“Wanneer het beroep echter zou worden erkend, zouden ook zij op een volwaardige manier een bijdragen aan de samenleving kunnen brengen. Bovendien zouden de prostituees door de erkenning ook een betere bescherming genieten tegen ontslag of ziekte.” Voorbeelden in het buitenland tonen volgens Vande Reyde aan een dergelijk systeem kans op slagen heeft. Hij wijst er daarbij op dat sekswerk in Nieuw-Zeeland en Duitsland al tien jaar is gelegaliseerd. Cijfers tonen volgens Vande Reyde aan dat de prostitutie-sector in Duitsland jaarlijks ongeveer 1,4 miljard euro aan fiscale inkomsten oplevert. Rekening houdend met de omvang de sector in beide landen kan volgens hem aangegeven worden dat een erkenning van het beroep in België de schatkist jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro fiscale inkomsten zou opleveren. Hij wijst er daarbij op dat ook organisaties zoals Amnesty International hebben opgeroepen om prostitutie uit de illegaliteit te halen. Het voorstel van Vande Reyde krijgt ook steun van Jong CD&V, dat eerder ook zelf al pleitte voor een decriminalisering van de prostitutie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20