Langdurige Covid-patiënten lijken zich beter te voelen na vaccin

Sommige langdurige Covid-patiënten zeggen zich veel beter te voelen nadat ze het coronavirusvaccin hebben gekregen. Het is nog te vroeg om te zeggen of de vaccins een breed gunstig effect hebben op patiënten met aanhoudende problemen, maar wetenschappers zijn geïntrigeerd en beginnen het fenomeen te bestuderen.

Een aantal mensen melden dus dat de post-Covid-symptomen die ze al maanden hebben ervaren, beginnen te verbeteren, soms aanzienlijk, nadat ze het vaccin hebben gekregen. Het is een fenomeen dat artsen en wetenschappers nauwlettend in de gaten houden, maar er zijn nog veel onzekerheden.

Wetenschappers beginnen immers pas met de mogelijke effecten van vaccins op langdurige Covid-symptomen te bestuderen. Anekdotes lopen uiteen: naast degenen die aangeven zich beter te voelen na de prik, zeggen veel mensen dat ze geen verandering hebben ervaren en een klein aantal zegt zelfs dat ze zich slechter voelen. Verslagen van artsen variëren ook. Door de band lijkt echter ongeveer 40 procent van de langetermijn Covid-patiënten zich beter te voelen na het vaccin.

Hoopgevende cijfers

Deze maand ontdekte een kleine studie door Britse onderzoekers (die nog niet door vakgenoten is beoordeeld), dat acht maanden nadat mensen in het ziekenhuis waren opgenomen voor Covid-19, degenen die waren gevaccineerd meer verbetering van langere Covid-symptomen ervoeren dan degenen die nog niet waren gevaccineerd. De 44 gevaccineerde patiënten in het onderzoek waren ouder en hadden meer onderliggende medische aandoeningen, aangezien mensen met die kenmerken eerder in aanmerking kwamen voor vaccins.

Een maand na vaccinatie meldden die patiënten verbetering van 23 procent van hun langdurige Covid-symptomen zoals gewrichtspijn en ademhaling. Er was geen verschil in respons tussen mensen die de vaccins van Pfizer-BioNTech en Oxford-AstraZeneca kregen.

Uit een enquête onder 345 mensen, voornamelijk vrouwen en vooral in Groot-Brittannië, bleek dat 93 van hen zich twee weken of langer na hun eerste vaccinatiedosis iets beter voelden en 18 zich weer normaal voelden – in totaal meldde 32 procent van de geënquêteerden verbetering. 61 mensen, iets minder dan 18 procent, voelden zich slechter, en de meesten van hen meldden slechts een lichte achteruitgang van hun toestand. Bijna de helft – 172 mensen – gaf aan zich niet anders te voelen.

Uit een ander onderzoek, door Survivor Corps, binnen een groep van meer dan 150.000 Covid-overlevenden, bleek dat vanaf 17 maart 225 van de 577 respondenten enige verbetering meldden, terwijl 270 geen verandering voelden en 82 zich slechter voelden.

Wetenschappers zeggen dat het begrijpen of vaccins sommige langdurige Covid-patiënten helpen maar anderen niet, zou kunnen helpen bij het ontrafelen van de onderliggende oorzaken van verschillende symptomen en mogelijke manieren om ze te behandelen.

Vooral nog veel vragen

Akiko Iwasaki, een befaamde immunologe aan het Department of Molecular, Cellular, and Developmental Biology van Yale University, gelooft dat een vaccin, door antilichamen tegen het spike-eiwit van het coronavirus te genereren, mogelijk overblijfselen van het virus of overblijfselen van viraal RNA, kan elimineren. Als dat gebeurt, zou het kunnen suggereren dat het vaccin een soort permanente genezing zou kunnen zijn voor die patiënten. Dr. Iwasaki zegt dat het vaccin ook mensen zou kunnen helpen bij wie de langdurige Covid-symptomen kunnen worden veroorzaakt door een postvirale reactie die lijkt op een auto-immuunziekte. Tenminste als het vaccin aangeboren immuunreacties stimuleert die dit soort reacties temperen. Maar gebaseerd op ervaringen van mensen met andere auto-immuunziekten, zou die verlichting niet erg langdurig zijn en zouden de symptomen terugkeren.

Er zijn sowieso nog veel vragen: zijn er specifieke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, type of duur van de symptomen, waardoor sommige langdurige Covid-patiënten zich waarschijnlijk beter zullen voelen? Zou een vaccin minder effectief zijn voor mensen met complexere aandoeningen? Mensen van wie de symptomen worden aangedreven door meerdere biologische routes (misschien zowel een RNA-overblijfsel als auto-immuunactivering) of van wie de symptomen in de loop van de tijd zijn veranderd of fluctueren? En vooral: is de kans groter dat bepaalde soorten vaccins voordeel opleveren?

Lees ook:

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20