Lagarde blijft voorzichtig over stijgende euro

Christine Lagarde, de topvrouw van de Europese Centrale Bank, zegt dat de centrale bank in haar beleid rekening zal houden met de wisselkoers. Maar ze bleef voorzichtig in haar bewoordingen.

Er werd vooraf uitgekeken of Lagarde iets zou zeggen over de euro, die de voorbije weken terrein won tegenover de dollar, waardoor de wisselkoers 1 euro voor 1,20 dollar in zicht komt. Een sterke euro is slecht nieuws voor de exporteurs uit de eurozone, die hun producten zo duurder zien worden elders in de wereld.

Lagarde maakte in haar officiële statement melding van de wisselkoers, maar bleef relatief op de vlakte. De ECB zegt informatie over ‘de ontwikkelingen van de wisselkoers’ mee te gaan nemen bij het vastleggen van de inflatiedoelstellingen.

In haar mondelinge toelichting benadrukte ze dat de wisselkoers geen doelstelling op zich is en we de stijging ‘niet moeten overdramatiseren’. Wel wordt een stijgende euro ‘nauwlettend’ gevolgd omwille van de effecten op de inflatie.

In een eerste reactie ging de euro niet omlaag, maar omhoog. Kennelijk hadden de markten toch iets gespierdere taal verwacht.

Kleinere krimp

De ECB gaat voor dit jaar uit van een iets kleinere economische krimp in de eurozone dan eerder gevreesd door de coronacrisis. Terwijl de centrale bank in juni nog uitging van een daling van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 8,7 procent, verwacht de centrale bank nu een economische krimp van 8,0 procent. Het is meteen een reden voor het Planbureau om ook de Belgische verwachtingen opwaarts bij te stellen.

De ECB wijzigt zoals verwacht het huidige beleid niet. De rentetarieven blijven onveranderd en er komen geen extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20