Vraag tijdens een sollicitatiegesprek: kun je je werktempo beschrijven?

Zodra je tijdens een sollicitatiegesprek wordt gevraagd om het tempo waarin je je werk uitvoert te beschrijven, dan zul je uiterst voorzichtig moeten zijn op de manier waarop je een antwoord formuleert. Dit is namelijk een vraag waar de snellere werknemers is niet per se ook als de betere zak worden gezien door de werkgever. De meeste werkgevers zien namelijk liever werknemers die in een gestaag tempo werken daarnaast kwaliteit neer weten te zetten en dus producten af kunnen leveren die van hoog niveau zijn. Een werknemer die te langzaam werkt om een bepaalde klus te klaren, zal over het algemeen dan ook niet aan worden genomen omdat zijn, of haar, werkzaamheden niet voldoende lonend zullen zijn. Evenmin zal een kandidaat die heel de dag te krampachtig aan het werk is, bijvoorbeeld om fouten te voorkomen of snel overwerkt raakt, niet erg aantrekkelijk zijn voor een werkgever om in dienst te nemen.

Benadruk je stabiliteit en de kwaliteit van je werk

Een goede manier om deze vrij lastige vraag te beantwoorden is door te zeggen dat je werkt in een gestaag tempo, maar ook dat je in de regel al je werkzaamheden hebt voltooid voordat de gestelde deadline zich aan heeft gediend. Verder zul je eveneens dienen te benadrukken dat je kwaliteit weet te bieden ten aanzien van de resultaten op het moment dat je in je eigen tempo kunt werken. Hierbij is het bovendien van groot belang dat je een specifiek voorbeeld kun geven van een tijdsbestek tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en het tempo dat je zal helpen om de beoogde resultaten te bereiken.

Met je gesprekspartner tijdens een sollicitatiegesprek kun je tevens je vermogen bespreken om projecten te beheren en deze te voltooien op, of zelf voor, de deadline die ervoor is gesteld. Indien je werkt in een functie waar je een aantal criteria in hebt gesteld (dat wil dus zeggen een bepaald aantal geproduceerde goederen, afgehandelde oproepen of reacties) om je prestaties mee te meten, dan kun je aangeven op welke manier je deze doelen weet te bereiken of zelfs kunt overschreden.

Voorbeelden van goede antwoorden

  • In de meeste gevallen werk ik in een gestaag, gelijkmatig tempo. Vanwege mijn vermogen om zaken zorgvuldig te organiseren en in te plannen in mijn werkschema, weet ik mijn werk vaak al te voltooien nog voordat de deadline zich aan heeft gediend. Toen ik bijvoorbeeld een groot project voor de duur van zes maanden toegewezen had gekregen, heb ik het project in een aantal grote en kleine delen onderverdeeld en zelfs dagelijkse doelstellingen ingesteld. Ik heb een schema gemaakt waarop ik gestaag elk van deze doelen af kon vinken, terwijl ik nog steeds in staat was om met succes mijn andere opdrachten kon voltooien. Uiteindelijk wist ik het betreffende project een week eerder dan gepland te voltooien.
  • Ik beschouw mezelf als een ijverige werknemer die vermijdt om dingen uit te stellen. Binnen mijn vorige verkoopfunctie moesten we minstens 30 gevoerde telefoongesprekken per dienst afhandelen en dit bovenop onze andere administratieve verantwoordelijkheden. Terwijl sommige mensen al hun telefoongesprekken uitstelden tot het einde van hun dienst, wat in sommige gevallen leidde tot quota die niet werden gehaald, verdeelde ik mijn tijd tussen het voeren van gesprekken en het verrichten van mijn overige werkzaamheden. Ik ben niet snel afgeleid, maar kan een goed evenwicht vinden als ik gestaag moet werken aan meerdere taken. Op die manier ben ik dan ook in staat om al mijn werk op tijd af te ronden, kwaliteit te leveren en goede resultaten te boeken. Om die reden ben ik dan ook al drie keer onderscheiden met de titel “beste verkoper” door mijn vorige werkgever.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20