Koopkracht gezinnen gemiddeld gestegen in 2020, maar ongelijkheid neemt toe

Ondanks de coronacrisis, is de koopkracht van de meerderheid van de gezinnen er vorig jaar op vooruit gegaan. Maar ook de ongelijkheid is in 2020 toegenomen. Voor wie het al moeilijk had om rond te komen, was 2020 extra lastig. Dat blijkt maandag uit een enquête van de verbruikersorganisatie Test Aankoop naar de koopkracht en het spaarpotentieel van de consument.

Test Aankoop peilt jaarlijks naar de financiële draagkracht van de Belgische consumenten. Daarbij wordt gefocust op zes belangrijke uitgavenposten: huisvesting, mobiliteit, gezondheidszorg, voeding, onderwijs, en cultuur en vrije tijd.

Lockdown zette uitgaven stop

Uit de bevraging blijkt dat de Belgische gezinnen het vorig jaar, globaal genomen, gemakkelijker vonden om voor die producten en diensten te betalen dan in 2019. De algemene index steeg van 53,8 naar 56,1. Dat kan worden verklaard door de lockdown, de sluiting van winkels en culturele gelegenheden en de mobiliteitsbeperkingen, die hebben geleid tot een vermindering of zelfs een tijdelijke stopzetting van sommige uitgaven. Test Aankoop wijst ook op de verschillende steunmaatregelen die de schok voor sommige werknemers enigszins hebben opgevangen.

Kloof groeit

De cijfers tonen wel een duidelijke kloof aan tussen de mensen die zijn blijven werken en de rest van de bevolking. ‘Volgens onze barometer zegt 71 procent van de Belgen dat de crisis geen invloed heeft gehad op hun inkomen, maar tegelijk zegt 7 procent dat hun inkomen met meer dan 25 procent is gedaald. Voor de eerste groep bedraagt de index van Test Aankoop 59,9, voor de tweede groep bedraagt hij slechts 45,8. We kunnen dus vaststellen dat de coronacrisis van 2020 de ongelijkheden jammer genoeg heeft versterkt’, zegt Simon November, de woordvoerder van Test Aankoop.

Tot slot blijkt dat de groep mensen van wie het inkomen niet is aangetast, ook meer heeft kunnen sparen. Zo vond 23 procent van de respondenten sparen in 2020 gemakkelijk of zeer gemakkelijk, tegenover 17 procent een jaar eerder. Het aandeel voor wie dit zeer moeilijk of onmogelijk was, daalde van 37 procent naar 31 procent.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20