Komt toerisme in Afrika mokerslag door pandemie nog ooit te boven?

We zitten ondertussen meer dan 20 maanden met de coronaviruspandemie. Die zorgde naar schatting voor een vermindering van reizen die in 2020 alleen al 4,5 biljoen euro van de wereldwijde toerisme-economie heeft weggevaagd en miljoenen banen heeft gekost. Nergens was de impact erger dan in Afrika: de helft van alle mensen die in het toerisme werkten zijn hun baan verloren.

Waarom is dit belangrijk?

Belangrijk is dat het herstel van het Afrikaanse toerisme zal afhangen van de vooruitgang die wordt geboekt met de vaccinatiegraad, niet alleen van internationale toeristen, maar ook van de burgers van Afrikaanse landen. Momenteel lijden Afrikaanse landen onder de hoogste percentages vaccinongelijkheid waar ook ter wereld.

Een recent rapport van de VN-conferentie over handel en ontwikkeling schat dat tegen het einde van 2021 nog eens 1,7 tot 2,4 biljoen euro verloren zou kunnen gaan in de wereldwijde toerismesector. In Afrika worden deze verliezen geraamd op zeker 200 miljard euro.

Toerisme is een belangrijke financieringsbron voor het beheer van beschermde gebieden en biedt werkgelegenheid aan mensen die in de buurt van nationale parken en dieren in het wild wonen. Wanneer reizen naar zo’n beschermde gebieden zoals nationale parken en gemeenschapsreservaten massaal worden geannuleerd, komen niet alleen banen maar ook natuurbeheer in gevaar.

De meerderheid van de beschermde gebieden van Afrika (zowel privé als openbaar) hebben een enorme klap gekregen van de ineenstorting van het toerisme. In Zuid-Afrika zorgden lockdowns voor een daling van 96 procent van het aantal toeristen in nationale parken onder beheer van SANParks. Dat komt overeen met ongeveer 90 procent van de inkomsten uit toerisme, wat de kwetsbaarheid en het risico benadrukt van een sector die afhankelijk is van één enkele primaire inkomstenstroom.

Zelfde terugval van toerisme maar veel meer jobs weg

In Oeganda genereren nationale parken doorgaans 88 procent van hun inkomsten uit toegangsprijzen voor toeristen. Door een ineenstorting van het toerisme tussen juli en december 2020 werd ongeveer 1,4 miljoen dollar uit het jaarlijkse budget van de Uganda Wildlife Authority gewist. Dit had gevolgen voor de bestrijding van stroperij en er zijn aanwijzingen dat die tussen februari en mei 2020 is verdubbeld in de twee grootste parken van de provincie.

Ook de particuliere natuurindustrie bleef niet gespaard. Alleen al in Zuid-Afrika leidden tussen maart en mei 2020 geannuleerde jachtreizen, de verkoop van levende dieren en de verkoop van vleesproducten tot verliezen van in totaal meer dan 400 miljoen euro.

Terwijl de bijdragen van reizen en toerisme aan het BBP in Afrikaanse staten daalden in lijn met het wereldwijde gemiddelde voor 2020 (Afrika kende een daling van 49,2 procent terwijl het wereldwijde gemiddelde 49,5 procent was), leden Afrikanen die in de toerismesector werkten onevenredig veel banenverlies, met een daling van 29,3 procent (goed voor 7,2 miljoen banen) vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 21,5 procent. In Botswana leidden de lockdowns van 2020 er zelfs toe dat ongeveer 99 procent van de beroepsbevolking werkzaam in toerisme tijdelijk of permanent werd ontslagen.

Herstel hangt af van vaccinatie – en dat ziet er niet goed uit

De meeste Afrikaanse landen hebben niet dezelfde economische vangnetten en hulppakketten als die in rijkere delen van de wereld, zoals West-Europa of Australië. Dat wordt het meest gevoeld door mensen die in de informele toeristeneconomie van Afrika werken (zoals dragers in de Oegandese gorilla-trekindustrie, of mokoro-polers in Botswana’s Okavango Delta), die doorgaans slechts een paar euro’s per dag verdienen.

Hoewel de toeristenaankomsten voor Afrika bezuiden de Sahara en Noord-Afrika in 2021 niet beter zijn en er op de budgetten voor beschermde gebieden nog steeds wordt bezuinigd, zijn er enkele sprankjes hoop. In juni, juli en augustus was de bezettingsgraad aanzienlijk hoger in hotels in Noord-, Zuid- en Sub-Sahara Afrika. Bovendien verwachtte een recent samengesteld panel van deskundigen van de Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties dat het reisniveau naar Afrika tegen 2023 of 2024 weer op het niveau van vóór de pandemie zal komen.

Belangrijk is dat het herstel van het Afrikaanse toerisme zal afhangen van de vooruitgang die wordt geboekt met de vaccinatiegraad, niet alleen van internationale toeristen, maar ook van de burgers van Afrikaanse landen. Momenteel lijden Afrikaanse landen onder de hoogste percentages vaccinongelijkheid waar ook ter wereld. Het aanpakken van deze ongelijkheid is niet alleen een wereldwijde ethische kwestie, maar zal ook zorgen voor een versoepeling van reisbeperkingen in verband met de verspreiding van SARS-CoV-2. Zonder dat blijft de wereldwijde kudde-immuniteit buiten bereik en dat geldt ook voor het herstel van het toerisme dat Afrika zo hard nodig heeft.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20