Klimaatverandering en Afghanistan: hoe dat zelfs voor de taliban een groot probleem is

Afghanistan belichaamt een nieuw soort internationale crisis, waar de gevaren van oorlog botsen met de gevaren van klimaatverandering. Daardoor ontstaat een nachtmerrieachtige feedbacklus voor een meerderheid van de Afghanen. Maar klimaatverandering is ook een bedreiging voor de nieuwe heersers, de taliban.

Waarom is dit belangrijk?

Hoewel het te gemakkelijk lijkt om het conflict in Afghanistan toe te schrijven aan klimaatverandering, werken de effecten van opwarming wel degelijk als iets wat militaire analisten "threat multipliers" ("dreigingsvermenigvuldigers") noemen. Of: de oorlog heeft de gevolgen van klimaatverandering verergerd.

Delen van Afghanistan zijn twee keer zoveel opgewarmd als het wereldwijde gemiddelde. De lenteregens zijn afgenomen, wat bijzonder zorgwekkend is in enkele van de belangrijkste landbouwgebieden van het land. Droogtes komen vaker voor in uitgestrekte delen van het land, inclusief een straffe droge periode nu in het noorden en westen. Het is al de tweede in drie jaar.

De laatste droogte, in 2018, zorgde ervoor dat vier miljoen Afghanen voedselhulp nodig hadden en dwong 371.000 mensen hun huizen te verlaten, van wie velen niet zijn teruggekeerd. De gevolgen van de ernstige droogte worden nog verergerd door conflicten en de Covid-19-pandemie in een context waarin de helft van de bevolking al hulp nodig had.

Met weinig financiële reserves worden mensen gedwongen hun toevlucht te nemen tot kinderarbeid, kindhuwelijken, riskante illegale migratie, waardoor ze worden blootgesteld aan mensenhandel. Velen gaan catastrofale schulden aan en verkopen hun activa.

Threat multipliers

En hoewel het gemakkelijk lijkt om het conflict in Afghanistan toe te schrijven aan klimaatverandering, werken de effecten van opwarming wel degelijk als iets wat militaire analisten “threat multipliers” (“dreigingsvermenigvuldigers”) noemen. Of: de oorlog heeft de gevolgen van klimaatverandering verergerd.

Een derde van alle Afghanen wordt geconfronteerd met wat de Verenigde Naties crisisniveaus van voedselonzekerheid noemen. Door de gevechten hebben veel mensen hun gewassen niet op tijd kunnen planten. Door de droogte valt de oogst dit jaar zeker tegen. Volgens het Wereldvoedselprogramma zal 40 procent van de oogst verloren gaan terwijl de prijs van tarwe al met 25 procent is gestegen. De eigen voedselvoorraad van de hulporganisatie zal tegen eind september op zijn.

Afghanistan is niet het enige land dat in dat schuitje zit. Van de 25 landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zijn er meer dan een dozijn getroffen door gewapende conflicten of burgerlijke onrust.

Somalië, Syrië, Mali …

In Somalië, geteisterd door tientallen jaren van oorlog, is er sinds 1990 een verdrievoudiging van extreme weersomstandigheden geweest in vergelijking met de voorgaande periode van 20 jaar, waardoor het voor gewone mensen vrijwel onmogelijk is om na elke schok te herstellen. Volgens de Verenigde Naties werden in 2020 meer dan een miljoen Somaliërs uit hun huizen verdreven, ongeveer een derde als gevolg van droogte.

In Syrië verdreef een langdurige droogte, die volgens onderzoekers waarschijnlijker werd gemaakt door klimaatverandering, mensen van het platteland en voedde ze de sluimerende anti-regeringsgrieven die leidden tot een opstand in 2011 en uiteindelijk tot een volledige burgeroorlog. Dit jaar doemt opnieuw droogte op boven Syrië, met name in de graanschuurregio van het land, de noordoostelijke provincie Hassakeh.

In Mali heeft een gewelddadige opstand het volgens hulporganisaties moeilijker gemaakt voor boeren en herders om een ​​opeenvolging van droogte en overstromingen het hoofd te bieden.

“De convergentie van klimaatrisico’s en conflicten verergert de voedsel- en economische onzekerheid en gezondheidsverschillen verder, beperkt de toegang tot essentiële diensten en verzwakt het vermogen van regeringen, instellingen en samenlevingen om steun te bieden”, waarschuwde het Internationale Comité van het Rode Kruis onlangs in een rapport dat de gecombineerde effecten van conflict en klimaatschokken onderzocht, onder meer in Mali.

Gemiddelde Afghaan produceert 60 keer minder CO2 dan Vlaming

Klimaatverandering kan niet de schuld krijgen van oorlog, en zeker niet die in Afghanistan. Maar de rol van stijgende temperaturen en de weerschokken die daarmee gepaard gaan, vallen ook niet te negeren. De internationale gemeenschap zou dwaas zijn om voorbij te gaan aan de dreiging die een opwarmend klimaat vertegenwoordigt in oorlogen.

De combinatie van oorlog en opwarming vergroot de risico’s waarmee enkele van ’s werelds meest kwetsbare mensen worden geconfronteerd: volgens het kinderagentschap van de Verenigde Naties is Afghanistan het 15e meest risicovolle land ter wereld voor kinderen, vanwege klimaatrisico’s, zoals hitte en droogte, en een gebrek aan essentiële diensten, zoals gezondheidszorg. Twee miljoen Afghaanse kinderen zijn ondervoed.

Dat staat in schril contrast met het aandeel van Afghanistan in de opwarming van de aarde. Een gemiddelde Afghaan produceert 0,2 metrische ton CO2-uitstoot per jaar, vergeleken met de bijna 16 metrische ton van de gemiddelde Amerikaan of de 11 ton van de doorsnee Vlaming.

Steeds frequentere droogtes en overstromingen

De geografie van Afghanistan is een studie van extreem gevaar, van de met gletsjers toppen van de Hindu Kush-bergen in het noorden tot de meloenboerderijen in het westen tot het droge zuiden, geteisterd door stofstormen.

Klimaatgegevens zijn schaars voor Afghanistan. Maar een recente analyse op basis van de weinige gegevens die er zijn, suggereert dat een groot deel van het land al is getroffen door een afname van de lenteregens, maar dat het probleem het meest acuut is in het noorden van het land, waar boeren en herders bijna volledig afhankelijk zijn van de regen om gewassen te verbouwen en hun kudden water te geven.

In de afgelopen 60 jaar zijn de gemiddelde temperaturen fors gestegen, met 1,8 graden Celsius sinds 1950 in het hele land en met meer dan 2 graden Celsius in het zuiden.

“Klimaatverandering zal het buitengewoon uitdagend maken om de economische en ontwikkelingswinsten die tot nu toe in Afghanistan zijn behaald, vast te houden, laat staan ​​te vergroten”, waarschuwde de Verenigde Naties in een rapport uit 2016.

“Steeds frequentere en ernstige droogtes en overstromingen, versnelde woestijnvorming en afnemende waterstromen in de gletsjerafhankelijke rivieren van het land zullen allemaal rechtstreeks van invloed zijn op het levensonderhoud van het platteland – en daarmee op de nationale economie en het vermogen van het land om zichzelf te voeden.”

Driekwart van de Afghanen werkt in de landbouw, en elk onvoorspelbaar weer kan rampzalig zijn, vooral in een land waar er geen stabiele regering is en geen sociaal vangnet om van te spreken. De taliban lijken op hun beurt meer bezig met de noodzaak om foto’s van vrouwen van billboards te schrapen dan om klimaatrisico’s aan te pakken.

Hoe ook de taliban kopzorgen heeft door veranderend klimaat

Maar klimaatverandering is ook een bedreiging voor de taliban. Analisten zeggen dat waterbeheer van cruciaal belang zal zijn voor de legitimiteit van de nieuwe machthebbers bij de Afghaanse burgers, en dat het waarschijnlijk ook een van de belangrijkste kwesties zal zijn in de betrekkingen van de taliban met de buurlanden.

Op het Afghaanse slagveld is water nu al een niet te onderschatten ingrediënt van de strategie. De taliban vielen in hun poging om Herat, een strategische stad in het westen, te veroveren herhaaldelijk een dam aan die van cruciaal belang is voor drinkwater, landbouw en elektriciteit voor de mensen in de regio.

In de provincie Kandahar in het zuiden, was een van de belangrijkste overwinningen van de taliban de controle te winnen over een dam die water bevat voor drinkwater en irrigatie.

Papavers

Klimaatverandering zal ook het vermogen van de taliban om een ​​belangrijke belofte na te komen bemoeilijken: de uitbanning van de papaverteelt. Papavers hebben veel minder water nodig dan bijvoorbeeld tarwe of meloenen, en ze zijn veel winstgevender. De papaverteelt biedt werk aan naar schatting 120.000 Afghanen en brengt volgens de Verenigde Naties naar schatting een half miljard euro per jaar op, en heeft op zijn beurt de taliban verrijkt.

Analisten denken dat de taliban gaan proberen een verbod op de papaverteelt te gebruiken om legitimiteit te verkrijgen van buitenlandse mogendheden, zoals Qatar en China. Maar het zal waarschijnlijk te maken krijgen met tegenwerking van telers die weinig alternatieven hebben, omdat de regens minder betrouwbaar worden.

Lees ook: Waarom wordt er al meer dan 2.000 jaar gevochten om Afghanistan? En waarom kan niemand er winnen?

Lees ook: Hoe de Britten aan de grondslag liggen van de religieuze ideologie van de taliban

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20