Klimaatindoctrinatie in Vlaamse scholen

Pieter Boussemaere, een leerkracht geschiedenis, geeft een roadshow over klimaat aan Vlaamse scholen. Hij heeft echter enkel oog voor een alarmistische visie en hij miskent de meest actuele wetenschappelijke inzichten en twijfels. Hij doet zo aan indoctrinatie.

“Slechte mensen staan ’s morgens niet op en zeggen, ‘vandaag gaan we nu eens slechte dingen doen’, die zeggen, ‘vandaag gaan we van de wereld een betere plaats maken.’ ” (Christopher Booker)

Dat is de beste waardering die kan gegeven worden over Pieter Boussemaere, een leerkracht geschiedenis die een boekje schreef met als titel ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’. Dat boekje is eigenlijk niet meer of niet minder dan een losse vertaling van de polemische en onwetenschappelijke website van cartoonist John Cook en zijn vrienden Rob Honeycutt (een voormalig fietskoerier en handtassenmaker) en Dana Nucitelli (een werknemer van ExxonMobilejawel) te weten Skeptical Science. Uitgeverij Davidsfonds moet er niet trots op zijn. Bousemmaere vindt dat hij de wetenschap aan zijn kant heeft. Maar hij miskent de Romeinse en de Middeleeuwse warme periodes en de kleine ijstijd, die liep van ongeveer 1540 tot 1830. De klimaatopwarming is daarna begonnen, lang voor de grootschalige industriële ontwikkeling. Die drie periodes kunnen onmogelijk verklaard worden vanuit zijn model. Maar dat negeert Boussemaere allemaal. Doch wie er anders over denkt dan hem en zijn geestesgenoten, is een “ontkenner, dwarsligger, negationist, flatearther”¦” Een gekende strategie van alarmisten, om de andere mening verdacht te maken en te onderdrukken.

Boussemaere doet aan politiek

Maar zo werkt wetenschap natuurlijk niet. Politiek en ideologie werkt wel zo. Dat is dan ook wat Pieter Boussemaere doet, politiek. Laat daar vooral geen verwarring over bestaan. (pun intended)

“Het doel van het argument of debat, moet niet de overwinning zijn, maar wel vooruitgang” (Joseph Joubert)

Tweemaal vijftig minuten lezing heeft Boussemaere nodig om aan de leerkrachten van Boutersem en Bierbeek zijn alarmistische boodschap te verkopen. Zijn stelling: menselijke CO²-uitstoot ten gevolge van verbranding van fossiele brandstoffen zorgen voor ongeziene opwarming van de aarde. De oplossingen zijn windmolens, zonnepanelen en allen in een elektrische wagen.

Debat en tegenspraak zijn niet gewenst

Boussemaere toert in Vlaanderen met zijn roadshow, daarin volop gesteund door zijn hogeschool Vives en het MOS(milieuzorgproject van kleuter tot secundaire school). Meer onderwijzers en hun directie zullen zijn eenzijdige visie nog moeten ondergaan. Debat en tegenspraak zijn echter niet gewenst. Problematisch is dat, én vierkant tegenstrijdig met de eindtermen die net aanzetten tot kritisch denken. Waar halen deze door de belastingbetalers onderhouden instellingen het recht vandaan om zulke onwetenschappelijke eenzijdige onwaarheden op hun leerkrachten en kinderen los te laten? De middelen die Pieter Boussemaere gebruikt in zijn lezing zijn onder meer een opblaasbare wereldbol en wat plastiek buizen om die onwetende leerkrachten op het juiste spoor te zetten. Als volwassen leerkracht zou ik mij geschoffeerd voelen en danig opwinden over dergelijke infantiliteiten. Nee, hoog oplopen met de intelligentie van zijn collega leerkrachten blijkt Pieter niet te doen. Het begint allemaal heel erg aandoenlijk, met een filmpje van zijn neef die getroffen is door een hagelbui en daardoor zijn oogst vernietigd zag. Allemaal de schuld van die stoute klimaatverandering. Want vroeger toen wij als mensheid nog in een ongerept ecologisch paradijs woonden en wij alsnog niet die stoute fossiele brandstoffen gebruikten, toen regende en hagelde het toch niet zo hard.

Het ingebeelde eco-paradijs

Dat ingebeelde eco-paradijs was wellicht 150 jaar geleden en nog vroeger, voor de industriële revolutie alleszins, toen iedereen arm was, de kindersterfte hoog, de ongeletterdheid 90%, e, de ene hongersnood na de andere uitbrak. Dat fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande industriële revolutie voor een ongekende welvaart hebben gezorgd, dat stuk geschiedenis wil Pieter niet geweten hebben. In zijn lezing, geeft hij aan dat die klimaatontkenner een man is van gemiddeld 55 jaar. Wat de bedoeling juist is van die opmerking of wat de bijdrage aan het debat is, geen idee. Ikzelf ben 53 jaar. Welke NIET voltrokken, doch met veel aplomb aangekondigde rampen heb ik tijdens mijn leven al zien voorbijkomen.

Een leven vol miserie, tekortkomingen en ontberingen

Toen ik opgroeide, voorspelden de toenmalige wetenschappers en doemdenkers van hun tijd, mij al een leven vol miserie, tekortkomingen en ontberingen. De wereldbevolking zou dermate exploderen dat voedselschaarste en massale verhongering onvermijdelijk zouden zijn. Een kankerepidemie veroorzaakt door onder andere DDT was zeker en zou onze levensverwachting danig inkorten. De woestijnen zouden zich uitbreiden met minstens twee kilometer per jaar. De ijstijd zou terugkeren. Olie zou er niet meer zijn. Luchtverontreiniging zou ons verstikken. De oceanen en vis zaten vol kwik en verzuurden. Het gat in de ozonlaag was niet te stoppen en de bomen waren aangetast door zure regen. Een nucleaire winter zou dan de rest van de overlevers wel onder de zoden krijgen. RIP humanity. Ik heb geen enkele van die rampen zien gebeuren. Zou dat de statistiek van Boussemaere verklaren? Naast de onwetenschappelijke onwaarheden in Boussemaere’s lezing, is er ook een ander cruciaal aspect waar hij niets over zegt. Dat is namelijk de kostprijs voor u de burgers en belastingbetalers. Een kostprijs die alleen al voor Vlaanderen tot minstens 30 miljard gaat oplopen of te wel 5.000 euro per Vlaming, of 20.000 euro per gezin. Daarbovenop komt dan nog een hogere elektriciteitsfactuur en mogelijke black-outs in ons elektriciteitsnet. Een prijs die ik niet wil ophoesten voor een onbestaand probleem. Wat ook wringt bij Boussemaere is dat hij niet meer mee is met de recente ontwikkelingen. Dat is voor hem immers niet nodig. Alles was toch al bewezen. Dan blijf je natuurlijk herhalen dat het mogelijk is om met zonnepanelen alle energie op te wekken die de mensheid nodig heeft. Maar dat is niet zo, blijkens de laatste wetenschappelijke berekeningen.

Wil ons onderwijs medeplichtig zijn aan zo’n onwetenschappelijke politiek?

Zo is er het recente en veelbesproken rapport van de Zwitserse wetenschappers Ferroni and Hopkirk of de berekeningen van Tom Tamarkin en zijn rapport “The green mirage“ zijn duidelijk. Er gaat meer geld, materiaal en werk in zonnepanelen dan er ooit zal uitkomen. Hoe kan dit dan ooit genoeg energie opwekken? Antwoord: NOOIT. Ook de Stanford academici Koningstein en Fork kwamen al tot dezelfde conclusie. Zo ook het Manhattan instituut enRobert Bryce.  Het is droevig dat scholen en lokale slecht, eenzijdig en onwetenschappelijk geïnformeerde politici een forum verschaffen aan mensen met goede bedoelingen die aldus de weg naar de hel plaveien. Met de dromen van Boussemaere en zijn spitsbroeders staat niet minder dan de toekomst van u, uw kinderen en uw kleinkinderen op het spel. Wil het onderwijs daaraan echt verder actief aan meewerken. Wil ons onderwijs medeplichtig zijn aan zo’n onwetenschappelijke politiek?


De auteur Jan Jacobs is een freelance journalist-blogger en twitteraar. Deze opinie vertokit enkel de mening van de auteur en verscheen eerst op De Bron

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20