Kan Lagarde de euro naar omlaag praten?

De euro wordt almaar sterker tegenover de dollar, wat slecht nieuws is voor de Europese uitvoer. ECB-voorzitster Christine Lagarde zal tegen de rentevergadering donderdag iets moeten verzinnen om de trend te stoppen.

De koers van de euro sprong vorige week even boven de 1,20 dollar, voor het eerst in twee jaar. De verdapperende euro is vooralsnog geen groot probleem, klinkt het in de wandelgangen van de Europese Centrale Bank, maar de stijgende trend moet wel best stoppen, en wel om twee redenen:

  • Een sterke euro maakt het duurder voor de rest van de wereld om producten uit de eurozone te kopen, en is dus nefast voor de Europese export. En dat terwijl de Europese economie alle motoren nodig heeft om uit de coronarecessie te komen.
  • Omgekeerd wordt import van dollargoederen goedkoper voor de eurozone. Dat is voor de Europese bedrijven positief, maar heeft ook een pervers effect. Het dempt de Europese eindprijzen in de winkel, net op een moment dat de inflatie negatief is en sommigen beginnen te vrezen voor een deflatoire spiraal, waarbij consumenten massaal de vinger op de knip houden in afwachting van nog lagere prijzen.

Fed achterna?

De sterker wordende euro is de keerzijde van een verzwakkende dollar. En dat heeft wellicht te maken met de lossere monetaire politiek die de Fed, de Amerikaanse centrale bank, aankondigde. De inflatiedoelstellingen worden voortaan wat soepeler geïnterpreteerd, zo liet voorzitter Jerome Powell uitschijnen, wat de Fed meer ruimte geeft voor stimulerend monetair beleid.

William De Vijlder, de Belgische hoofdeconoom van de bank BNP Paribas: ‘Er is nu een grote kloof tussen de doelstelling van de Fed – ‘Gemiddeld 2 procent inflatie over de tijd heen’ – en die van de ECB – ‘Inflatie dichtbij, maar onder 2 procent.’ Dat kan de koers van de euro tegenover de dollar structureel ondersteunen en het zo nog moelijker maken voor de ECB om haar inflatiedoelstelling te bereiken.’

De top de Europese Centrale Bank komt donderdag samen over het monetaire beleid. Eerder dan concrete maatregelen, verwachten de meeste economen van de ECB een aangepaste retoriek. Lagarde zal niet veel anders kunnen dan op de ene of andere manier haar Amerikaanse collega Powell volgen, klink het, want anders schiet de euro omhoog. De gekozen formulering zal cruciaal zijn voor de koers van de euro tegenover de dollar. Oliver Rakau van Oxford Economics: ‘Kijk uit naar de eerste poging van ECB-voorzitster Lagarde om de opties voor mogelijke versoepelingen omhoog te praten, om zo de stijging van de euro te beperken.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20