Kan je geld lenen zonder spaargeld?

Op het moment dat je besluit om geld te gaan lenen, moet je je ook absoluut goed realiseren dat je de leensom, vaak samen met een bepaalde leenvergoeding, volgens de overeengekomen afspraken terug dient te betalen aan de kredietverstrekker. In de praktijk betekent dit doorgaans dat je elke maand een bepaald bedrag aan aflossing en rente betaald om de openstaande schuld af te lossen. Kredietverstrekkers zullen bij de aanvraag van een lening dan ook vooral kijken of je wel in staat zult zijn om de opgebouwde schuld terug te betalen. Zodra je spaargeld achter de hand hebt, zal dat voor de meeste kredietverstrekkers dan ook een extra zekerheid betekenen voor het terugkrijgen van (een deel van) hun vermogen dat tijdelijk aan jou beschikbaar is gesteld.

Voordelen van spaargeld bij het afsluiten van een lening

Het hebben van spaargeld of andere financiële middelen als je een lening af wilt gaan sluiten, kan je soms bepaalde voordelen opleveren. Hoe hoger namelijk je eigen vermogen is, hoe minder risico op betalingsproblemen en wanbetaling een kredietverstrekker heeft en hoe meer kans op de toekenning van de gevraagde lening. Daarnaast zul je, met wat spaargeld achter de hand, in de regel wat sterker staan tijdens de onderhandelingen die gevoerd dienen te worden over de voorwaarden waartegen je geld gaat lenen.

Het risico van lenen zonder spaargeld

Een kredietverstrekker zal altijd allerlei (financiële) risico’s zoveel mogelijk willen beperken. Op het moment dat je het volledige bedrag voor de aankoop van een woning wilt gaan lenen, dan zal er altijd een zeker risico om de hoek komen kijken, zoals wanneer de woningmarkt er minder goed voor komt te staan. In dat geval zul je namelijk de afgesloten lening niet terug kunnen betalen als je je woning hebt verkocht. Wanneer je niet beschikt over spaargelden die je in dergelijke situaties aan kunt wenden, dan zul je meer geld moeten lenen om het verschil op te kunnen vangen. De rentevoeten zullen echter in dat soort gevallen echter vaak hoger uitvallen zodat je je woning met een zeker verlies van de hand hebt gedaan.

Het gebruik van eigen financiële middelen als je een lening aan wilt gaan voor de financiering van een eigen woning is om die reden absoluut wenselijk. Verder is het in dat geval ook erg verstandig om ervoor te zorgen dat je minimaal 6 keer je maandinkomen opzij dient te hebben staan om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen. Bepaalde kredietverstrekkers eisen zelfs een eigen inbreng (niet alleen in de vorm van spaargeld, maar bijvoorbeeld ook als hulp van je ouders, terwijl andere financiële instellingen wat minder strikt hierin zijn. De kredietverstrekkers die minder eisen stellen, zullen het eventuele financiële risico willen beperken door het rentepercentage, dat over de openstaande lening, wordt berekend, te verhogen.

Het type lening dat je kunt afsluiten zonder spaargeld

Welk type lening het meest geschikt is om af te sluiten, zonder dat je spaargeld achter de hand hebt, zal voor een groot deel afhankelijk zijn van het doel waar je het geld voor wilt lenen. Voor een persoonlijke lening die je aangaat om bijvoorbeeld een vakantie of een nieuwe laptop te financieren zal het ontbreken van spaargelden meestal geen problemen opleveren, maar op het moment dat je een eigen huis of een appartement met geleend geld wilt gaan kopen dan zal de kredietverstrekker in de regel een stuk moeilijker gaan doen als je geen appeltje voor de dorst in je bezit hebt.

Zo zal een kredietverstrekker bijvoorbeeld geen punt maken van het verstrekken van een lening om renovatiewerkzaamheden mee te financieren als je geen enorm spaarsaldo hebt. Het leenbedrag zal dan namelijk ook aanzienlijk lager liggen, dan wanneer je een hypothecaire lening aan zou gaan. De kredietverstrekker zal dus ook met minder grote risico’s te maken krijgen als de gevraagde lening wordt verstrekt.

Uiteraard zal er, voor alle leningen boven 1.000 euro en/of een looptijd van minimaal 3 maanden, een kredietcheck uit dienen te worden gevoerd. Een dergelijke toetsing die bij de Centrale voor Kredieten aan particulieren zal plaatsvinden, is immers bij wet verplicht gesteld in ons land. Zelfs op het moment dat je geen spaargeld hebt, zullen je kansen op succes bij het aanvragen van een lening hoger worden als je geen andere leningen lopen hebt. Bij sociale leningen kan er eveneens vaak als voorwaarde worden gesteld dat er een eigen inbreng dient te zijn. In sommige gevallen zal deze inbreng beperkt blijven tot het betalen van de bijkomende kosten zoals registratierechten en notariskosten.

Een eigen huis financieren zonder spaargeld

In de regel zal iemand, die met een (hypothecaire) lening een eigen huis wil gaan financieren, het advies krijgen om minimaal de bijkomende kosten uit eigen middelen te betalen. Verder dien je er eveneens voor zorgen dat je genoeg geld overhoudt op een spaarrekening om onvoorziene uitgaven mee op te kunnen vangen. Wanneer je uit zou gaan van een ideale situatie, dan zou je de aankoop van je eigen woning echter voor ten minste 20 procent uit eigen middelen dienen te bekostigen.

Op de eerste plaats is het dus zaak dat je nagaat of je de volgende kosten met je spaargeld kunt betalen:

 • registratierechten,
 • notariskosten,
 • overige bijkomende kosten.

Indien je tot de conclusie komt dat dit niet gaat lukken, dan kun je bijvoorbeeld extra financiële hulp vragen aan je ouders om op die manier toch financieel sterker te staan op het moment dat je je hypothecaire leenaanvraag bij de kredietverstrekker moet gaan onderbouwen.

Wanneer het niet mogelijk is om extra financiële hulp te krijgen, dan hoeft dit echter geen enorm probleem te zijn. In België zijn banken en andere financiële instellen nog altijd minder streng dan in andere landen binnen de Europese Unie. Denk hierbij maar eens aan een land als Spanje waar de vastgoedmarkt met 30 procent achteruit is uitgegaan. De meeste banken verschaffen nog altijd (hypothecaire) leningen met een evenredig aandeel dat hoger ligt dan 100 procent. Je moet er echter wel rekening mee houden dat de rente wel hoger zal zijn en dat willen de meeste kredietnemers bij voorkeur zoveel mogelijk ondermijnen.

Bij het lenen van geld zonder de aanwezigheid van spaargelden is het van groot belang dat er sprake is van werkzekerheid. Je hebt dan misschien niet de kans gehad om te sparen, maar daar zullen de meeste kredietverstrekkers wel rekening mee willen houden. Het kan immers zo zijn dat je bijvoorbeeld nog erg jong bent, of je ouders je geen financiële bijstand kunnen bieden. Door een heleboel kredietverstrekkers zal doorgaans niet (alleen) naar je spaartegoeden worden gekeken, maar zal zeker ook worden beoordeeld hoe je leencapaciteit er in de toekomst uit kan gaan zien.

Mogelijke oplossingen voor geld lenen zonder spaargeld

Er zijn uiteenlopende redenen waarom je niet in staat bent geweest om te sparen:

 • je bent nog relatief jong als je een eigen huis wilt kopen,
 • je betaald zoveel huur dat je geen geld overhoudt dat je opzij zou kunnen zetten,
 • je ouders zijn niet in staat om de aankoop mee te financieren.

Desondanks zullen er een aantal zaken zijn die je voor kunt stellen aan een kredietverstrekker om tijdens het onderbouwen van je leenaanvraag sterker te staan.

 • Geen extra waarborg: op het moment dat je niet in staat bent om extra waarborgen te geven aan de kredietverstrekker, dan is het essentieel om aan te tonen dat je over een stabiel inkomen beschikt. Op die manier kun je namelijk aantonen dat het aflossen van de lening in jou geval niet voor problemen hoeft te gaan zorgen.
 • Extra waarborgen: bij lening om een eigen huis mee te financieren, zal vrijwel altijd een hypotheek gevestigd worden. Maar zelfs in het geval dat de waarde van de woning niet genoeg blijkt te zijn, bestaan er nog andere mogelijkheden. Je zou bijvoorbeeld hiervoor je groepsverzekering of spaarverzekering als extra borg in kunnen zetten. Lopende beleggingen kunnen eveneens prima van pas komen in dit soort situaties en wanneer je geld gaat lenen om een tweede woning te kopen, dan kan uiteraard je andere pand als borg dienen. Het is zelfs mogelijk dat je ouders of een derde partij zich borg stellen voor de lening die je af wilt gaan sluiten.
 • Het afsluiten van een zogenaamde borgtochtverzekering. Deze verzekering kun je aangaan bij gespecialiseerde verzekeraars om het risico voor de kredietverstrekker te dekken. Op die manier ben je toch in staat een lening af te sluiten tegen de meest gunstige rente. De premie van een borgtochtverzekering zal echter wel altijd van tevoren betaald dienen te worden, maar je kunt dit extra bedrag in de regel wel meenemen in de lening die je af gaat sluiten. Die premie van de verzekering zal meestal een paar procent van het totale leenbedrag bedragen.

Financieren met spaargeld of geld lenen?

Indien je toch spaargeld achter de hand hebt en zelfs het geluk hebt om met dit bedrag de beoogde aankoop te kunnen financieren, dan kun je je wellicht afvragen of het interessanter is om al je spaargeld te gebruiken of om toch (een deel van de kosten) te gaan lenen. Het vinden van een antwoord is echter niet gemakkelijk omdat er namelijk een groot aantal aspecten hierbij om de hoek komen kijken. In het bijzonder als het de aankoop van vastgoed betreft, onder andere:

 • je inkomen,
 • het leningpercentage,
 • de looptijd van de lening,
 • het bedrag dat je wilt lenen,
 • gezinssamenstelling,
 • de gemeente waar je woont,
 • het beschikken over een schuldsaldoverzekering,
 • de inflatie,
 • het rendement van je spaargeld.

In een groot aantal gevallen zal het fiscale voordeel van een hypothecaire lening doorslaggevend zijn. In sommige gevallen kan het namelijk meer voordeel opleveren als je voor een bepaalde tijd een lening aangaat als je een pand wilt komen vanwege de fiscale voordelen waar je van kunt profiteren. Om er zeker van te zijn dat dit inderdaad het geval is, doe je er verstandig aan om dit vooraf goed door te (laten) rekenen.

Conclusie

Een lening afsluiten zonder dat je spaargeld achter de hand hebt, is in sommige situaties wel mogelijk, maar zal altijd een zeker risico voor de kredietverstrekker met zich meebrengen. Je zult immers geen geld achter de hand hebben waarmee je onverwachte kosten mee op kunt vangen. Zeker wanneer je een erg grote lening aan wilt gaan, zullen kredietverstrekkers erop staan dat je over eigen middelen beschikt. Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat je niet hebt kunnen sparen, dan zal de rente die over de afgesloten lening wordt berekend dit risico moeten dekken en dus aanzienlijk hoger uitvallen. Met andere woorden: geld lenen zonder spaargeld is weliswaar mogelijk, maar zal altijd wel meer risico’s en dus leenkosten met zich meebrengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20