Kan iedereen een kredietkaart aanvragen?

Een kredietkaart gebruiken, kan in een heleboel gevallen erg handig zijn. Desondanks zijn er nog altijd mensen die niet zeker weten of er wel een kredietkaart is die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Maar ook de voorwaarden die aan het gebruik van een kredietkaart worden gesteld, kunnen een belemmering zijn om een kaart aan te vragen.

Kredietkaart gekoppeld aan een bankrekening of servicepakket

schermafbeelding-2016-09-07-om-19-41-00

Een heleboel bank, en andere financiële instellingen, bieden hun klanten de mogelijkheid om een kredietkaart aan te vragen als extraatje bij een bankrekening- of een servicepakket. De zichtrekening wordt dan in de regel direct aan de kredietkaart gekoppeld en zal worden gebruikt voor de automatische afschrijvingen van de maandelijkse kredietkaartrekening. Uiteraard worden aan het gebruik van een dergelijke kredietkaart eveneens bepaalde voorwaarden eisen verbonden. De aanvrager van de kredietkaart zal dus ook altijd eerst de goedkeuring van de financiële instelling moeten hebben voordat de kaart verstrekt en gebruikt kan worden.

In de meeste gevallen zal het bijvoorbeeld nodig zijn dat de aanvrager van een kredietkaart beschikt over een vast inkomen. Zo heeft de verstrekker immers meer zekerheid dat de opgenomen bedragen met de kredietkaart ook af zullen worden gelost. Maar ook de kredietgeschiedenis van de aanvrager van een kredietkaart zal in nagenoeg alle gevallen bij het CKP worden gecheckt. Zodra er vast is komen te staan dat de aanvrager een negatieve kredietgeschiedenis op heeft gebouwd, kan van de verstrekking van de kredietkaart af worden gezien.

AanbiederInformatieBekijk voordelen
Tip: aanvragen in 2 minutenGratis geld opnemen in België en het buitenland!Meest aangeklikte kredietkaartMeer informatie
Tip: U kan er alles online mee betalen!Meer informatie
Een kredietkaart voor studenten!Meer informatie 

Geen klant, toch een kredietkaart

In bepaalde gevallen is het echter ook mogelijk om bij een financiële instelling een kredietkaart aan te vragen zonder dat je eerst klant hoeft te worden, en dus een rekening of ander bancair product, dient af te nemen. Maar ook dan zal de verstrekker van de kredietkaart zekerheid willen hebben met betrekking tot de kredietwaardigheid van de aanvrager. Een bewijs dat er maandelijks een vast inkomen binnenkomt, moet dan ook meestal worden overlegd. Verder zal de aangevraagde kaart vaak moeten worden gekoppeld aan een zichtrekening (zelfs als deze onder is gebracht bij een concurrerende instelling) zodat de kredietkaartrekening automatisch kan worden afgeschreven op een vooraf afgesproken moment.

Geen vast inkomen, wel een kredietkaart

Maar ook voor mensen die geen vast inkomen en/of een zichtrekening bij de kredietkaartverstrekker hebben, behoort een aanvraag zeker tot de mogelijkheden. Eigenlijk mag er dit geval niet worden gesproken van een echte kredietkaart, maar wel van een prepaid kredietkaart. Het geld dat met deze kaart uit kan worden gegeven, wordt immers niet door de kredietkaartmaatschappij als een soort voorschot betaalt, maar dient de kaarthouder vooraf zelf een bepaald bedrag storten. Omdat er geen sprake is van een opgebouwde schuld, is het risico dat de kredietverstrekker loopt niet aanwezig. Een check van de kredietgeschiedenis is dan ook niet nodig en ook nagaan of er wel voldoende vast inkomen aanwezig is, zal overbodig zijn.

Een prepaid kredietkaart kan zelfs aan worden gevraagd voor een minderjarig persoon. Dit is bij een reguliere kredietkaart in de meeste gevallen echter niet mogelijk. Zo wordt een dergelijke kaart een uitstekende methode om met geld en het gebruik van een kredietkaart om te leren gaan. Dat is dan ook de reden dat dit soort kredietkaarten regelmatig worden gebruikt door jongeren die zonder hun ouder op reis gaan of die het ouderlijke huis verlaten om te gaan studeren. Ouders kunnen dan elke maand een bepaald bedrag op de prepaid kredietkaart storten en op die manier hun kroost financieel ondersteunen, weliswaar binnen bepaalde grenzen.

Bekijk ook: Ontdek de kredietkaart van Hello Bank! 

Kredietkaart bij een bedrijf

Vandaag de dag kun je bij steeds meer bedrijven een kredietkaart aanschaffen. Met deze kaart kun je niet alleen aankopen doen, maar eveneens vaak genieten van bepaalde voordelen en/of kortingen. Tijdens de aanvraag van een dergelijke kredietkaart zal echter wel meestal een bewijs worden gevraagd van een vast maandinkomen en zal tevens de kredietwaardigheid worden gecontroleerd bij het CKP.

Verantwoord kredietkaart gebruik

Niet alleen voorde gebruiker van een kredietkaart, maar ook voor de verstrekker ervan, is het van essentieel belang dat deze op een verantwoorde manier wordt gebruikt. Niet allen worden op die manier immers torenhoge schulden voorkomen, maar ook financiële problemen snel de kop ingedrukt. De verstrekker van de kredietkaart heeft daardoor meer zekerheid dat de openstaande schuld ook daadwerkelijk volgens de gemaakte afspraken, zal worden terugbetaald. De check bij het CKP, die meestal uit zal worden gevoerd voordat er een kredietkaart wordt verstrekt, biedt dus bescherming voor beide partijen. Helaas zien een heleboel mensen de CKP=check echter nog altijd als negatief en vooral als een vervelend en tijdrovend oponthoud in de aanvraagprocedure van een kredietkaart.

Aanvraag is geen garantie

Hoewel sommige reclames en advertenties van aanbieders van kredietkaarten potentiële klanten graag anders willen laten geloven, is het indien van een kredietkaartaanvraag absoluut geen garantie dat er ook werkelijk gebruik kan worden gemaakt van dit veelgebruikte betaalmiddel. Zoals al eerder is aangegeven, kunnen er immers bepaalde factoren roet in het eten gooien. Zo kan een aanvrager bijvoorbeeld vergeten dat er zich in het verleden problemen met de aflossing voor hebben gedaan. Toch kunnen dergelijke problemen de aanvraag van een kredietkaart, zelfs jaren later, in de weg staan.

Op het moment dat je een kredietkaart aan gaat vragen, dan is het verstandig om vooraf realistisch, maar zeker ook volkomen eerlijk tegenover jezelf, de kans te bepalen dat de kaart ook zal worden toegekend. Op die manier kunnen misverstanden, teleurstellingen en financiële problemen bij een afwijzing van de kredietkaart voor een belangrijk deel worden voorkomen. Zelfs wanneer er in het verleden een geringe schuld problemen op heeft geleverd, kan dit voor een financiële instelling nog steeds een reden zijn om te twijfelen aan je kredietwaardigheid. Bij dergelijke twijfel zal echter een verstrekker van kredietkaarten bijna altijd besluiten om de kaart niet te verstrekken, en dus geen financieel risico te lopen. Pas wanneer de CKP=notering is weggewerkt, is het weer mogelijk om enige vorm van krediet aan te vragen. In sommige gevallen zal dit echter behoorlijk lastig zijn omdat schulden vaak jarenlang geregistreerd kunnen blijven staan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20