Kan Duitsland de ‘diesel’ redden?

Duitsland toont zich opmerkelijk trouw aan de dieselaandrijving. In de rest van de wereld wordt diesel steeds meer als een afgeschreven en vervuilende technologie bestempeld, maar in Duitsland lijkt het oordeel minder streng. Dat zegt Delphine Nerbollier, correspondent van de Zwitserse krant Le Temps, in een reactie op de aankondiging van het Duitse bedrijf Bosch, toeleverancier van de autoconstructeurs.

Volkmar Denner, topman van Bosch, had daarbij te kennen gegeven dat nieuwe technologieën ervoor zouden zorgen dat de uitstoot van stikstofoxides binnenkort bij de dieselmotoren geen onderwerp van debat meer zouden zijn.

Economie

“Volgens Denner zal de uitstoot van de dieselmotoren op korte termijn drastisch dalen,” zegt Nerbollier. “De activiteit vertegenwoordigt uiteraard een belangrijk gedeelte van de omzet van de onderneming, maar in het algemeen kan ook elders in Duitsland een grotere terughoudendheid in het protest tegen de diesel worden vastgesteld dan elders in de wereld.”

“Diesel, een techniek die op Duitse grond werd uitgevonden, blijft dan ook bijzonder belangrijk voor de economie van het land. De autobouw vertegenwoordigt immers 13 procent van het bruto binnenlandse product en biedt rechtstreeks werk aan 800.000 mensen. Wanneer de autosector wordt geraakt, lijdt echter het hele land.”

“Door onderzoek en ontwikkeling is immers de totale Duitse nationale industrie aan de autobouw gelinkt,” zegt Nerbollier nog. “Volgens de vakbond IG Metall zou een verbod van dieselwagens in de stedelijke centra lokaal een verlies van 84.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dat is een nachtmerrie voor regio’s die van de autosector afhankelijk zijn, zoals Nedersaksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar de groepen Volkswagen, BMW en Mercedes zijn gevestigd.”

Terughoudendheid

Dit verklaart volgens Heinz-Rudolf Meissner, een expert van de automarkt, ook de terughoudendheid van een aantal politieke actoren om stappen te nemen. “In tegenstelling tot landen zoals Frankrijk of Groot-Brittannië, wordt in Duitsland geen verbod op dieselwagens in het vooruitzicht gesteld,” erkent Meissner. “Diesel stoot weinig broeikasgassen uit en blijft een deel van de oplossing indien het land de klimaatdoelen wil bereiken.”

De Duitse ecologisten vrezen echter dat het land op deze manier een achterstand zal oplopen in de onvermijdelijke overschakeling naar duurzame technologieën. Volgens Christian Rammer, onderzoeker aan het Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), is die vrees echter overdreven, maar wordt aan die technologie voorlopig minder aandacht besteed omdat men nog altijd geen massamarkt in ontwikkeling ziet.

Oorspronkelijk had het land gehoopt tegen eind dit decennium één miljoen elektrische voertuigen te kunnen verkopen, maar door een gebrek aan interesse moesten die doelstellingen inmiddels al worden gerelativeerd.

De Duitse constructeurs hebben wel ambitieuze doelstellingen op het gebied van elektrische wagens laten noteren, maar daarmee willen de autobouwers vooral tegemoet komen aan de eisen die op de Chinese markt worden gesteld.

Volgens Christian Rammer zal de sector zich niet snel fundamenteel aanpassen. De producenten focussen zich op het hogere marktsegment en zullen dat volgens hem ook in de toekomst blijven doen Heinz-Rudolf Meissner stelt zich echter minder optimistisch op. “De schandalen rond dieselgate hebben Duitsland aangezet om meer inspanningen te doen voor elektromobiliteit,” betoogt hij. “Het ontbreekt echter aan een globale strategie om deze technologische revolutie, die het geheel van de sector bedreigt, te omkaderen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20