Joe Biden verdiende 15 miljoen dollar sinds hij het Witte Huis verliet

Sinds hij ruim twee jaar het Witte Huis verliet, heeft voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden – samen met zijn echtgenote Jill Jacobs – meer dan 15 miljoen dollar verdiend. Dat zeggen de journalisten Steve Eder en Katie Glueck in de Amerikaanse krant New York Times. Eder en Glueck wijzen er daarbij op dat het echtpaar Biden tijdens die periode veel meer inkomsten hebben vergaard dan alle andere gegadigden voor de democratische kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap.

Die rijkdom zou volgens de journalisten mogelijk in het nadeel van Biden kunnen uitdraaien. De gewezen vicepresident heeft immers geregeld de gewoonte om naar zijn bescheiden achtergrond te verwijzen.

Middle-Class Joe

Eder en Glueck wijzen erop dat er in rijkdom een groot verschil is tussen Biden en de andere democratische kandidaten. Kamala Harris staat op een tweede plaats met 3,4 miljoen dollar.

“Joe Biden verwijst in zijn campagne geregeld naar zijn bescheiden verleden in Pennsylvania en Delaware,” benadrukken Eder en Glueck. “Hij laat daarbij ook niet na om zijn publiek voortdurend aan zijn bijnaam Middle-Class Joe te herinneren. Centraal in zijn campagne staat de strijd voor de rechten van de middenklasse, ook al is hijzelf een van de rijkste vertegenwoordigers van de Amerikaanse democratische partij.”

“Vele democratische kandidaten beloven de inkomensongelijkheid te zullen aanpakken,” benadrukt de krant. “Zij hopen vruchten te kunnen plukken uit de volkswoede tegen het Amerikaanse bedrijfsleven. In die omgeving is het geen voordeel om een bekend lid van het gilde van de miljonairs te zijn. Dit zou voor Biden op een bijzonder netelige kwestie kunnen uitdraaien.”

“Men mag immers verwachten dat hij zal moeten afrekenen met aantijgingen dat hij helemaal geen voeling heeft met de kiezers die hij zegt te willen aanspreken. Daarbij moet men echter ook weten dat vele andere kandidaten eveneens tot de financiële elite van het land behoren.”

“Kamala Harris, Bernie Sanders en Elizabeth Warren – momenteel de drie belangrijkste democratische opponenten van Biden – zijn eveneens miljonairs. Tom Steyer, meest recent toegetreden tot de democratische presidentsrace, is een miljardair. Ook Amerikaans president Donald Trump behoort tot de rijkere klasse van het land, maar dat belet hem niet zich als een verdediger van de armere bevolkingsgroepen op te werpen.”

Boek

Sinds hun vertrek uit het Witte Huis hebben Joe Biden en Jill Jacobs elk als universiteitsprofessor gewerkt. Jill Jacobs gaf les aan het Northern Virginia Community College. Daar ontving zij over een periode van twee jaar een salaris van ruim 180.000 dollar. Tijdens diezelfde periode ontving Joe Biden als docent aan de University of Pennsylvania een vergoeding van 775.000 dollar.

Spreekbeurten rond zijn boek ‘Promise Me, Dad’ genereerden de voorbije twee jaar het merendeel van de inkomsten van Biden. Andere voordrachten leverden de voormalige vicepresident echter ook 4 miljoen dollar op. Tijdens diezelfde periode verzamelde zijn echtgenote met haar spreekbeurten een bedrag van ruim 700.000 dollar.

Het echtpaar Biden steunde de voorbije jaren echter ook allerhande organisaties. Voorbeelden zijn onder meer de International Association of Firefighters (IAFF), de United Jewish Federation of Chicago en het Delaware Centre for Justice.

Verder stroomde een deel van hun inkomsten naar de Joseph Biden Foundation en de Beau Biden Foundation, een stichting voor kinderen in nood die genoemd is naar de overleden zoon van het echtpaar.