Je zorgen maken over ouder worden is erger dan ouder worden

Vrouwelijke twintigers voelen zich vaak minder goed in hun vel dan seksegenotes in de leeftijdsgroep tussen vijftig en zestig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University bij achthonderd Amerikaanse vrouwen.

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat vrouwelijke twintigers zich veel meer over hun uiterlijk bezorgd maken dan oudere generaties. Die fixatie dreigt volgens de wetenschappers een negatieve impact te zullen hebben op het emotionele welzijn van de jonge vrouwen. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vijfendertig jaar bleek acht keer meer vrees aanwezig voor de eigen attractiviteit dan bij seksegenotes tussen zesenzestig en vierenzeventig jaar. “Onze cultuur is geobsedeerd door jeugd,” benadrukt onderzoeksleider Anne Barrett, professor sociologie aan de Florida State University. “Die obsessie waarschuwt vrouwen echter dat hun waarde door de tijd zal worden aangetast.”

Prioriteiten

“Dat kan een belangrijke impact op oudere vrouwen, die uitgedaagd worden tekenen van veroudering te verbergen. Maar het fenomeen creëert ook problemen voor jongere generaties vrouwen, die worden geconfronteerd met negatieve voorstellingen van hun mogelijke toekomst als gedevalueerde oudere vrouwen. Dit type angsten blijken bij het ouder worden af te zwakken.” “Jonge vrouwen voelen zich bijzonder ongemakkelijk met tekenen van een conditionele achteruitgang en uiterlijke veroudering,” zegt professor Barrett. “Veel oudere vrouwen bleken zich daarentegen jonger te voelen dan de leeftijd op hun geboortebewijs, waardoor hun psychologische gezondheid een belangrijke injectie krijgt.” “Jonge vrouwen voelen zich bijzonder teneergedrukt door hun toekomstige lichaam en de manier waarop anderen op dat uiterlijk zullen reageren. Oudere vrouwen tonen daarentegen een grotere tevredenheid met de percepties over hun lichaam. Deze groep focust zich meer op de functionering van hun lichaam. Hun prioriteiten zijn veranderd.” In de leeftijdsgroep tussen zesendertig en vijfenveertig jaar bleek de grootste bezorgdheid over de lichamelijke gezondheid. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20